Bli student

Opptak

Det kreves ikke studiekompetanse eller spesielle forkunnskaper for å søke om plass ved Oslo Fotokunstskole. Søkere blir vurdert på grunnlag av innsendte arbeider og søknad.
Rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse
Grunnen til at skoleavgiften på Oslo Fotokunstskole er lavere enn andre fotoskoler er fordi OFKS er godkjent fra Utdanningsdirektoratet etter Voksenopplæringen kap. 4 og har statsstøtte. Det gir også studentene rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse. Skoleavgiften er kr. 41.000,– per semester for fulltid og 20.500,– per semester for deltid.

Skolepengene inkluderer nødvendig programvare, utlån av utstyr, deler av materialene ved skolen (som blekk og kjemi) samt ekskursjoner m.m.
Studentene på Fotokunst må ha eget analogt småformatskamera, egen lysmåler, eget stativ, egen harddisk samt dekke utgifter til papir og film selv. Andre års studenter må også ha et digitalt kamera. Studenter på Film og videokunst må ha egen harddisk. Vi anbefaler også egen smartphone til alle studenter.

Vi tar et søknadsgebyr på kr. 350,–.
Søknadsinformasjon til Fotokunst
Send 5 fotografier du mener representerer deg og ditt/dine fotografiske uttrykk. Det kan være en serie eller frittstående verk. Beskriv bildene. Dersom du har en hjemmeside, Instagram konto el.l. kan du linke oss til den. Dette er ikke et krav men frivillig. Skriv utfyllende om hvorfor du velger Oslo Fotokunstskole og hva du ønsker få ut av studiet. Kryss av for dine interesser vedrørende teknikk; analog, digitalt eller begge deler.

Søknadsinformasjon til Film- & videokunst
Du kan velge om du vil søke som beskrevet I A eller B:
A Skriv et synopsis av en film du ønsker lage, den kan være kort eller lang, ha en klar handling eller antyde, peke på noe, legge vekt på det visuelle eller det innholdsmessige, abstrahere osv. Du skal beskrive med ord hva filmen handler om eller vil fortelle og eventuelt måten dette gjøres på. Det er opp til søker å velge dette men som leser skal vi kunne forestille oss noe ved å lese den korte teksten.
Til ditt synopsis skal du legge ved 5 fotografier, enten tatt av deg eller hentet fra andre/nettet som visualiserer din idé. Igjen, du kan velge noe som viser en handling, peker på noe eller vektlegger visuelle aspekter. Dersom du har en hjemmeside, Instagram konto, Vimeo el.l. kan du linke oss til den. Dette er ikke et krav men frivillig. Er det passord til Vimeo må vi ha det tilsendt og kan skrives i synopsis teksten.

B Send 5 fotografier du mener representerer deg og ditt/dine kunstneriske/filmatiske uttrykk eller ønske om uttrykk. Det kan være en serie eller frittstående verk. Beskriv bildene.
Dersom du har en hjemmeside, Instagram konto, Vimeo, filmer på Youtube el.l. kan du linke oss til dette. Dette er ikke et krav men frivillig. Skriv utfyllende om hvorfor du velger Oslo Fotokunstskole og hva du ønsker få ut av studiet. Kryss av for dine interesser vedrørende teknikk; analog, digitalt eller begge deler.
Kontakt
Dersom du har spørsmål vedrørende søknad kan disse henvendes til: post@oslofotokunstskole.no eller telefon 454 17 022 / 92 87 41 21.
Søk nå