Studier

Fotokunst

Vi tilbyr to-årig fotoutdanning innen kunstfotografi på fulltid på dagtid eller to-årig på kveldstid (tilsvarer første år av fulltid). Som student ved fotoutdanningen står studentens arbeid og utviklingen av eget selvstendig billedspråk i fokus. Fotoutdanningen gir en inngående kunnskap og forståelse for fotografi med hovedvekt på fotografisk samtidskunst.
Studiet passer like godt for nybegynnere som for de med bakgrunn fra annen visuell praksis og gir et godt grunnlag for videre studier innen kunst, fotografi og andre kreative yrker, eller for å etablere selvstendig yrkespraksis som fotograf.

Hver dag bombarderes vi med bilder på nett, blader, aviser eller i det offentlige rom. Mengden bilder er så stor at vi knapt tenker over hvordan den konstante bildestrømmen påvirker oss og hvordan innholdet kommuniseres. På Oslo Fotokunstskole lærer du hvordan du benytter fotografi som selvstendig kunstnerisk medium for kritisk tanke og kontemplasjon.
Gjennom praksis og teori får du bred og dyp forståelse for fotografi. Oslo Fotokunstskole vektlegger at du skal utvikle evnen til å formulere egne prosjekt, gjennomføre disse og reflektere kritisk rundt egne og andres fotografiske arbeid.

Fotoutdanningen legger vekt på å sette studentene i kontakt med det profesjonelle fotomiljøet. Skolens lærere er aktive fotokunstnere eller fotografer. Hver uke har skolen besøk av eksterne forelesere som er håndplukket innen fotografi eller film.
Undervisningen på Fotokunst deles inn i tre fag: Billedforståelse og estetikk, Kunst- og fotohistorie og Teknikk
Billedforståelse og estetikk

Målet for faget er å utvikle et eget billedspråk, kritisk refleksjonsevne og en forståelse for fotografi i media og samtidskunstfeltet.


I Billedforståelse og estetikk jobber studentene selvstendig med oppgaver under tett veiledning med skolens lærere. Studentene får tilbakemelding gjennom veiledning og gjennomgang i gruppe. Evnen til å formulere seg muntlig og skriftlig om egen og andres fotokunst vektlegges i undervisningen. Studentene får en grunnleggende innføring i fotografisk samtidskunst ved å stifte bekjentskap med kunstnere som arbeider med fotografi som uttrykksform. Studentene får også en innføring i kunstteori knyttet til fotografi.

På første år deles undervisningen inn i prosjektperioder av en til fire uker. Under prosjektperioden tilpasses all undervisning det aktuelle temaet (for eksempel iscenesatt fotografi, portrett, landskap, dokumentar m.m.) og studentene får presentert en rekke fotokunstnere som jobber med problemstillinger som er relevante for perioden.

Med veiledning fra skolens lærere utvikler studentene egne prosjekter og ved slutten av perioden henges de ferdige verkene på skolens vegger for felles gjennomgang. Ved slutten av skoleåret arrangeres det åpen utstilling av studentenes arbeider i skolens lokaler.
På andre år er det større rom for fordypning i et mer omfattende selvstendig prosjekt som strekker seg over lengre tid. Mens første året består av en rekke kortere prosjekter legges det i andre år opp til en høyere grad av selvstendig arbeid og prosjektutvikling. I andre år jobber også studentene med video og alle studentene lager en egen fotobok. Skoleåret avsluttes med en felles gruppeutstilling.

Undervisningsformene i Billedforståelse og estetikk er forelesninger, veiledning, gjennomgang i gruppe, galleribesøk og skrivekurs for prosjektbeskrivelse. Studentene reiser på studietur til utlandet som del av undervisningen.
Teknikk

Målet for faget er å gi studentene en grundig innføring i teknikker som behøves for å uttrykke seg presist med fotografi. Teknikken gir grunnlag til å eksperimentere og tenke fritt rundt eget kunstneriske uttrykk.


Første året undervises det i analoge og digitale teknikker. Studentene velge selv om de vil arbeide digitalt eller analogt eller kombinere disse teknikkene, men på starten av studiet må alle arbeide analogt med mindre annet er avtalt. Det gis opplæring i kamerateknikk (småbilde format, mellomformat og storformat), studiofotografering, lyssetting, bruk av naturlig lys, opplæring i digitale teknikker (Adobe photoshop og Lightroom) og negativscanning samt fremkalling av film og kopiering i mørkerom og alternative fototeknikker.

Andre året bygger på erfaringer fra første år men med hovedvekt på digitale teknikker.
 Det gis mer avansert opplæring i digital fotografering og digital etterbehandling, digital print, scanning, videoredigering (Adobe Premiere) og lay-out av bok (Adobe InDesign).

Undervisningsformene i Teknikk er forelesning, praktisk arbeid med lærer til stede, oppgaveløsning, workshop og selvstendig veiledning.
Kunst- og fotothistorie

Målet for faget er å gi studentene en innføring i kunst- og fotohistorie, med fordypning i fotografisk kunst, for å være bedre rustet til å reflektere rundt egne prosjekter.


Det gis undervisning i generell kunsthistorie, det fotografiske mediets historie og dets utvikling som personlig uttrykksform. Som del av kunsthistoriefaget arrangeres det hver uke gjesteforelesninger hvor aktive fotokunstnere besøker skolen og presenterer sine egne arbeider for skolens studenter. Studentene vil i løpet av to år inneha en solid kunnskap omkring det fotografiske mediets historie og utviklingen av fotografiet som kunstnerisk uttrykksform.

Undervisningsformen i Kunsthistorie er forelesning og oppgaver. Kunsthistorie undervises av skolens kunsthistoriker med spesialisering i fotografi.
PRIS PR Semester
Heltidsstudie: Kr 47.000,–
Deltidsstudie: Kr 23.500,–

Søk nå