om oss

Ofte stilte spørsmål

Hva slags kunstskole er Oslo Fotokunstskole?
Oslo Fotokunstskole er en fotoskole og en filmskole og har to linjer; Fotokunst og Film- & videokunst.
Hva menes med at Oslofotokunstskole er en forskole?
Kunst- og filmhøgskoler krever av studenter de tar inn at de har et bevisst forhold til det de arbeider med og har tanker om hvor de plasserer eget arbeid i samtidskunsten. Det kreves også at søkere sender praktiske arbeid. Det finnes flere skoler i Norge som tilbyr utdanning for personer som ønsker å forberede seg til å søke til kunsthøgskoler i Norge og utlandet. Navnet forskoler kommer fra dette.
Hva koster det å studere på Oslo Fotokunstskole?
Det koster Kr 47.000,– per semester på dagskolen og Kr 23.500,– på kveldsskolen.
Er det utgifter som kommer i tillegg til studieavgiften?
Studentene må sette av penger til papir og film på fotolinjen, samt et analogt kamera for første året og et digitalt kamera andre året. Lysmåler er også nødvendig. Dette informeres studentene om ved skolestart. Både film og fotolinjen drar på studietur og studentene dekker reisen selv. På både film og fotolinjen må studentene ha egen harddisk.
Hvorfor er prisen lavere enn på andre foto/film-utdanninger?
Oslo Fotokunstskole er godkjent av Utdanningsdirektoratet under Privatskoleloven Kap. 6A. Det betyr at staten betaler mye av skoleplassen din.
Gir skolen rett til lån og stipend fra lånekassen?
Ja skolen gir rett til lån og stipend, som også dekker studieavgiften.
Hva må jeg vite om foto eller film for å starte?
Du trenger ingen forkunnskaper om fotostudier eller filmstudier. De som starter har ulik bakgrunn og vi starter fra begynnelsen både med det tekniske og det som angår fotokunst/filmkunst.
Jeg ønsker å studere fotografi. Hva bør jeg vite?
Dersom du har en drøm om å arbeide som fotograf er det ulike retninger i dette faget. Noen utdanninger er mer kommersielt rettet. Oslo Fotokunstskole har en tilnærming til fotografiet innen kunst og samtidskunst og er opptatt av at du skal utvikle ditt eget billedspråk og ikke gå inn i en form rettet mot et marked. Enkelte velger å studere på Oslo Fotokunstskole nettopp av denne grunn selv om de ikke ønsker å arbeide med kunst men ønsker å utvikle et personlig billedspråk.
Hva er spesielt med Oslo Fotokunstskole?
Analogt fotografi: Da Oslo Fotokunstskole ble startet var det ingen som hadde tatt i bruk digitalfotografiet. Til tross for digitalfotografiets omfang i dag undervises det fremdeles i analogt fotografi og mørkeromsteknikk første året. Men det gis anledning til å løse oppgaver digitalt også første året for de som foretrekker det. Andre skoleår gis det opplæring i digitale teknikker samt i video og fotobok.
Kunstnerisk tilnærming til film og fotografi: som betyr en fri tilnærming i prosess og uttrykk med veiledning fra profesjonelle foto og filmskapere.
Hva er spesielt med Filmstudiet på Oslo Fotokunstskole?
Hvis du vil studere film kan det være lurt å ta et år på Oslo Fotokunstskole for å finne ut hvilken retning du skal utvikle deg videre. Skolen legger opp til en fri inngang til faget slik at studentene kan eksperimentere og ikke være bundet til regler og konvensjoner for hvordan filproduksjon skal foregå. Vi ønsker at studentene skal kunne produsere film på egenhånd etter endt studie uten å være avhengig av store budsjetter og dyrt utstyr.
Hvorfor underviser skolen fremdeles i analogt fotografi?
Oslo Fotokunstskole mener det er en viktig prosess i det analoge arbeidet som forsvinner ved å arbeide digitalt. Det kreves tid og tålmodighet, blikket skjerpes. Dette er til stor hjelp i det digitale arbeidet.
Hvordan er fotoutdanningen lagt opp?
Fotoutdanningen er lagt opp med undervisning hver dag fra mandag til fredag. Det gis undervisning i tekniske og kunstneriske sider ved fotofaget. Første året arbeider studentene både digitalt og analogt mens det på andre året er digital opplæring. Undervisningen består av både praktisk og teoretisk tilnærming til fotografi og kunst. Det gis veiledning knyttet til hvert prosjekt av skolens faste lærere eller gjestelærere som alle er yrkesfotografer eller kunstnere som arbeider med fotografi. På andre året undervises det også i video og fotobok.
Må jeg ønske å bli kunstner for å studere på Oslo Fotokunstskole?
Nei, det er individuelt hva en ønsker å bruke utdanningen til Skolen er opptatt av at de som blir tatt opp som studenter har et bevisst forhold til hvorfor de velger å studere fotografi eller filme på en kunstskole. Men langt fra alle som studerer ved skolen vil bli kunstnere.
Jeg ønsker å jobbe som fotograf i Oslo. Er dette mulig?
Etter endt studie ved Oslo Fotokunstskole er det noen som etablerer seg som selvstendig fotograf enten i Oslo eller andre deler av landet. Andre velger å søke på jobber inne fotofaget.
Holder skolen fotoutstilling i Oslo?
Skolens studenter stiller ut minst en gang per skoleår. I tillegg stiller enkelte studenter ut på eget initiativ.
Hva gjør de som har studert ved Oslo Fotokunstskole tidligere i dag?
De fleste som studerer på skolen arbeider med kunst, foto eller film i en eller annen form.
Legger dere ut kunstbilder for salg av studenter?
Skolen har per i dag ingen ordning for dette, men på skolens årlige utstillinger av fotokunst vil det ofte være mulig å kjøpe fotografier fra studentene.
Finnes det studier på kveldstid?
Ja, skolen starter høsten 2016 opp et deltidsstudie på kveldstid for de som ikke har anledning til å studere på dagen. Dette er ideelt for de som er i jobb/annen utdanning på dagtid. For de som ser etter ulike fotokurs er dette også en mulighet til å virkelig dykke inn i fotografiet på en skikkelig måte over en lengre periode. Les mer her.
Tilbyr dere fotokurs i Oslo?
Vi tilbyr fotokurs i Oslo. Dette foregår på kveldstid, i helger eller ferier. Les mer om våre kurs her. Det er både digitale fotokurs, digitale filmkurs eller filmkurs og fotokurs i skolens lokaler.
Har skolen undervisning på engelsk?
Undervisningen gis på norsk med mindre det er en engelskspråklig foreleser. Studenter som prater engelsk kan starte på skolen og få veiledning på engelsk men det undervises ikke på engelsk.
Gir Oslo Fotokunstskole en bachelorgrad i fotografi?
Oslo Fotokunstskole tilbyr bachelorgrad gjennom vårt samarbeid med .. Les mer her.
Krever dere kunnskap i foto for å kunne søke til Oslo Fotokunstskole?
Det kreves ingen forkunnskaper i fotografi, film eller kunst.
Hva er alderen på studentene på skolen?
Gjennomsnittsalderen er mellom 19-35 år på dagskolen på film og videokunst utdannelsen og på forokunst utdannelsen. På kveldsskolen er studentene fra 20 - 70. Noen velger å studere deltid på kveld ofr å kunne jobbe ved siden av studiene sine, eller kombinere med annet studie på dagtid. Andre eldre studenter velger å etterutdanne seg eller forfølge en etterlengtet drøm om å skal filmkunst eller fotokunst i voksen alder.
Hvor ofte er det undervisning?
Det er undervisning hver dag fra kl. 09:30-15:30. Kveldsskolen har undervisning fra kl. 18:00-21:00 tirsdag og torsdag og mulighet for veiledning mandag og onsdag. Les mer her.
Hvordan er undervisningen lagt opp?
Det undervises i billedforståelse og estetikk, teknikk og i kunst/foto/filmhistorie. Det veksler mellom praktisk arbeid og teori, felles klasseromsundervisning eller veiledning fra lærer i mindre grupper eller en til en.  Mye arbeid foregår i verkstedene, som er mørkerom, datalap, printlap, silketrykkverksted og ved risomaskinen.  Les mer her.
Er Oslo Fotokunstskole godkjent etter fagskoleloven?
Nei, men vi er godkjent etter Privatskoleloven Kap. 6A. Det er på samme nivå som fagskole.
Får man generell studiekompetanse etter 2 år på Oslo Fotokunstskole?
Nei.
Er Oslo fotokunstskole NOKUT-godkjent/akkreditert med NOKUT?
Nei.
Gir fotoutdannelsen hos Oslo fotokunstskole studiepoeng?
Nei.
Hvilken form for dokumentasjon får man i stedet for studiepoeng etter at studiet er gjennomført?
Du får vitnemål som bekrefter at du er utdannet fotograf på en kunstskole. I tillegg sitter du med en kompetanse og en portfolio som er en forutsetning for å søke arbeid innen foto- eller filmkunst, eller søke seg videre til prestisjetunge utdanninger innen faget.