Studier

Film- & Videokunst

Vi tilbyr et-årig video og film studie fulltid på dagtid og to-årig deltid på kveldstid. I løpet av studiet lærer studentene både tekniske og visuelle sider ved faget, samt å utvikle en forståelse og erfaring i alle fasene ved film og videoproduksjon fra idé, preproduksjon, produksjon til postproduksjon. Studenten lærer om og erfarer utstyr og teknikker som kan brukes i alle faser ved videoproduksjon. Vi anser det som nødvendig å oppnå både bredde og dybde i faget for å kunne anvende dette ubegrenset og bevisst i eget arbeid.
Det undervises i ulike sjangre og visuelle virkemidler brukt i kunstvideo og filmatisk historiefortelling både historisk og i samtiden. Studenten skal opparbeide kompetanse til å skape egne audiovisuelle verk og plassere eget arbeid inn i en kontekst. Gjennom praksisen skal studenten øke sine evner til kritisk analyse av egne og andres videoverk.

Det arbeides med idéutvikling hvor studentene utforsker ulike materialer og metoder for idéarbeid. Det trenes på å komme i kontakt med egne filmatiske og kunstneriske historier, prosjekter, metoder og tematikker.

Organisering og arbeidsmåter
Studiet er organisert som et heltidsstudium over ett år, eller deltid over to år. Studentene skal løse kortere og lengre oppgaver/prosjekter samt arbeide med et egendefinert prosjekt.

Undervisningsformene består av forelesninger, lesing av tekster med kritiske diskusjoner, se film og videoarbeid med kritiske diskusjoner, kollektiv og individuell veiledning, praktiske oppgaver, gruppearbeid, selvstendig arbeid, ekskursjoner og workshops.

Til forskjell fra tradisjonell filmproduksjon vil kunstnerisk tilnærming ofte handle om hvordan idéer formuleres og utvikles samt at det er vanlig å tenke konseptuelt. Dessuten innebærer kunstfeltet en annen frihet til å velge format, lengde og visningsmåte.
Undervisningen legger opp til at hver enkelt student skal bli mer bevisst på deres hovedfokus og interesse og hva som «trigger» og inspirerer dem. Ut fra en idé skal studentene utvikle metoder for å arbeide videre med idéen frem mot ferdig verk, lik kunstneren i et atelier mer enn som brikken i filmindustriens produksjonsapparat. Studenten oppfordres til å utforske ulike hjelpemidler fra penn og papir, modellbygging, mobilkamera, ipad og enkel lydopptaksteknikk i arbeidet med idéer og konsept.

Ut fra studentenes idé vil teknisk ferdighet gjøre seg gjeldende og det vil foregå tett veiledning med lærer som følger opp både tekniske og filmatisk/kunstnerisk område.

Hvem passer studiet for?
Studiet passer for de som er interessert i å lære mer om video og film, utforske mediet og utvikle egne prosjekter, enten for å arbeide på egne ben i mediet eller søke videre til prestisjefylte høgskoler/universiteter i inn/utland som krever filmatisk arbeid i sine opptaksrunder.

Dersom du allerede har erfaring i et annet kunstnerisk medium og vil lære deg video mediet kan studiet også passe. Deltidsstudiet passer for de som er i arbeid eller annen utdanning på dagtid.
Undervisningen på Film- & videokunst deles inn i to fag: Billedforståelse og estetikk og Teknikk. Filmhistorien er en del av faget Billedforståelse og estetikk.
Billedforståelse og estetikk

Målet for faget er å utvikle et eget billedspråk, kritisk refleksjonsevne og en forståelse for film og video i media og samtidskunstfeltet.


I Billedforståelse og estetikk jobber studentene selvstendig med oppgaver under tett veiledning med skolens lærere. Studentene får tilbakemelding gjennom veiledning og gjennomgang i gruppe. Evnen til å formulere seg muntlig og skriftlig om egen og andres film og videokunst vektlegges i undervisningen. Studentene får en grunnleggende innføring i filmatisk samtidskunst ved å stifte bekjentskap med kunstnere som arbeider med film og video som uttrykksform. Studentene får også en innføring i kunstteori knyttet til faget.

Undervisningen deles inn i prosjektperioder av en til åtte uker. Under prosjektperioden tilpasses all undervisning det aktuelle temaet (for eksempel fiksjonsfilm, dokumentar, musikkvideo, animasjon, eksperimentell film, selvportrett, videoinstallasjon, m.m) og studentene får presentert en rekke film og videokunstnere som jobber med problemstillinger som er relevante for perioden.
Med veiledning fra skolens lærere utvikler studentene egne prosjekter og ved slutten av perioden foregår en felles gjennomgang. Eksamensprosjektet er av lenger varighet og er et selvstendig prosjekt under veiledning av lærere og gjestelærere. Målet er at studentene skal erfare å definere egne prosjekt og bli kjent med egne ønsker innen mediet i løpet av studiet. På slutten av skoleåret arrangeres det åpen utstilling av studentenes arbeider.

Undervisningsformene i Billedforståelse og estetikk er forelesninger, selvstendig veiledning, gjennomgang i gruppe, galleribesøk og skrivekurs for prosjektbeskrivelse. Studentene reiser på studietur til utlandet som del av undervisningen.

Studentene får opplæring i fagets historie slik at de kan plassere seg selv og eget arbeid i en kontekst av dette.
Teknikk

Målet for faget er gi studentene en grundig innføring i teknikker som behøves for å uttrykke seg med film og video.


Det undervises i digitale tekniker. Studentene kan prøve seg på ulike kamera fra mobil telefon til avanserte kamera. De skal lære seg kamera, lyssetting, lyd og redigering (Adobe premiere) slik at de kan arbeide på egenhånd med egne ideer.

Undervisningsformene i Teknikk er forelesning, praktisk arbeid med lærer til stede, oppgaveløsning og workshop.
PRIS PR Semester
Heltidsstudie: Kr 47.000,–
Deltidsstudie: Kr 23.500,–

Søk nå