om oss

Oslo Fotokunstskole

Oslo Fotokunstskole tilbyr to linjer med undervisning i fagene Fotokunst eller Film- & videokunst med vekt på det kunstneriske, visuelle og konseptuelle. I tillegg har skolen kursvirksomhet med korte kurs åpne for alle foto- eller filminteresserte.  Oslo Fotokunstskole ble startet som en malerskole i 1989 (Den Nye Malerskole) av Emil Fedida. Fotokunst-linjen ble opprettet i 1994 og fikk navnet Oslo Fotokunstskole. Skolen har siden starten fokusert på å være mest mulig aktuell innen samtidsfotografiet og samtidsfilm og video. Skolen legger stor vekt på faglig kvalitet hos lærere og gjestelærere og ser det som viktig at lærerne selv arbeider aktivt med egen kunst og er aktuelle på den samtidsorienterte kunstscenen.
Hanne Sophie Claussen
Rektor
I 2016 fikk skolen ny eier, Hanne Sophie Claussen. Hun har vært ansatt som rektor ved skolen siden 2004 og er også rektor ved skolen i dag. Hanne Sophie har hovedfag i design, kunst og håndverk og undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole før hun startet å arbeide på Oslo Fotokunstskole. Da hun ble ansatt ved OFKS i 2004 arbeidet hun med å søke om godkjenning av skolen fra Utdanningsdirektoratet slik at studentene kunne få statsstøtte. Skolen ble godkjent i 2005. I 2014 ble deltidsstudiet godkjent og i 2017 ble film- og videolinjen godkjent. Hanne Sophie har selv bakgrunn som maler og studerte på skolens to-årige malerlinje samme året som Oslo Fotokunstskole ble startet (malerlinjen er i dag nedlagt).
Dagens fotografi og film er i en brytningsfase på grunn av den allestedsnærværende digitale revolusjonen, som gir uante muligheter men hvor også maleriet har fått en renessanse på grunn av digital skjermtretthet. Dette har bragt fotografiet i en mer material og visuelt fokusert retning. Nå er «alt lov».
Som filmskaper skal du lære deg en fotografisk forståelse av filmmediet for å vise livet og verden og som fotograf skal du vise livet og verden på den to-dimensjonale flatens premisser. Dette koker ned til det visuelle og å lære seg «å se». Gjennom maleriets historie og tradisjon for å sloss og hanskes med den visuelle billedflaten kan dette lettere forstås også i fotografiet og filmmediet.


Hanne Sophie Claussen
Som filmskaper skal du lære deg en fotografisk forståelse av filmmediet for å vise livet og verden, og som fotograf skal du vise livet og verden på den to-dimensjonale flatens premisser.

Hanne Sophie Claussen

Oslo Fotokunstskole ønsker å gi studentene en forståelse for billedspråket, ulike fotografiske og filmatiske genre, teknikker og relevant historie, så de kan plassere deg selv i dette med eget kunstnerisk uttrykk. Skolens faglige profil spenner fra det tradisjonelle materiale, teknikk og komposisjonsmessige i faget som et grunnlag for å eksperimentere, bryte og tenke fritt ut fra egen personlighet og kulturelle bakgrunn.

Studentene skal lære å definere personlige mål og erfare veien fra en ide til ferdig verk, en prosess som krever at de går dypere inn i kunsten og filosofien, i debatter omkring samfunnet og i seg selv. Dagens kunst (noe kunsten forøvrig til alle tider har gjort) provoserer til samtidsorienterte diskusjoner, og skolen legger vekt på dette og oppmuntrer studentene til å tenke selvstendig.
Studenten har sammen med lærere ansvar for å skape sammenheng og helhet i sitt studie. Hver enkelt student oppfordres til å analysere, reflektere, vurdere og å formulere faglige og kunstneriske problemstillinger, være aktiv i diskusjoner og gjennomganger samt holde egne innlegg knyttet til prosjektene.

Oslo Fotokunstskole er aktiv aktør på det kamerabaserte kunstfeltet og arrangerer åpne arrangement med relevante temaer innen samtiden. Vi samarbeider med institusjoner som Cinemateket, Fotogalleriet, Galleri K4, Piknik i parken, Atelier Nord, Cyan, Heine Onstad Kunstsenter, Gøteborgs Universitet, m.fl. for å forbedre kvaliteten på utdanningen.
Bachelor
Gjennom skolens samarbeid med Arts University Bournemouth tilbyr vi et bachelor program i fotografi. Etter to år på Oslo Fotokunstskole kan du søke deg inn på universitetets nest siste år og gjennomføre deres bachelorprogram over to år.
Rett på stipend og lån
OFKS er godkjent etter Friskoleloven § 6A - 2021 og skolen mottar statsstøtte, som innebærer at staten dekker det meste av skolepengene. Studentene har rett til å søke om stipend og lån fra Statens Lånekasse.

Studietur
Studentene drar hvert år på studietur, såfremt ikke noe forhindrer skolen i å reise.

Beliggenhet
Skolen holder til i store og lyse lokaler i Waldemar Thranesgate 84 (mellom Alexander Kiellands Plass og Grünerløkka). Se kart under.
Kontakt oss

Oslo Fotokunstskole
Waldemar Thranes gate 84
0175 Oslo

Telefon 454 17 022/ 9287 4121

E-post: post@oslofotokunstskole.no
E-post rektor: rektor@oslofotokunstskole.no

Oslo Fotokunstskole har kontortid mandag til fredag 09-16

For spørsmål om våre kurs, ring 92 87 41 21
Takk! Din melding er mottatt.
Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.