Bli student

Søknadsskjema

VIKTIG BESKJED
Beskjed Fotokunst consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris.

Søknad: Fotokunst

Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Takk! Din søknad er mottatt. Du vil få en bekreftelse og mer informasjon på e-post.
Faktura på depositum kommer i posten. Din søknad er ikke aktiv før fakturaen er betalt.
Oisann! Noe gikk galt. Prøv igjen.
VIKTIG BESKJED
Beskjed Film- og Videokunst enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Søknad: Film- & Videokunst

Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Du kan velge om du vil søke som beskrevet i A eller B:

Alternativ A

Skriv et synopsis av en film du ønsker lage, den kan være kort eller lang, ha en klar handling eller antyde, peke på noe, legge vekt på det visuelle eller det innholdsmessige, abstrahere osv. Du skal beskrive med ord hva filmen handler om eller vil fortelle og eventuelt måten dette gjøres på. Det er opp til søker å velge dette men som leser skal vi kunne forestille oss noe ved å lese den korte teksten. Til ditt synopsis skal du legge ved 5 fotografier, enten tatt av deg eller hentet fra andre/nettet som visualiserer din idé. Igjen, du kan velge noe som viser en handling, peker på noe eller vektlegger visuelle aspekter. Dersom du har en hjemmeside, Instagram konto, Vimeo el.l. kan du linke oss til den. Dette er ikke et krav men frivillig. Er det passord til Vimeo må vi ha det tilsendt og kan skrives i synopsis teksten.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.

Alternativ B

Send 5 foto, film eller annet visuelt arbeid du mener representerer deg og ditt/dine kunstneriske/filmatiske uttrykk eller ønske om uttrykk. Det kan være en serie eller frittstående verk. Beskriv bildene. Dersom du har en hjemmeside, Instagram konto, Vimeo, filmer på YouTube el.l. kan du linke oss til dette. Dette er ikke et krav men frivillig.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Laster opp ...
fileuploaded.jpg
Maks filstørrelse er 2 MB. Prøv igjen.
Takk! Din søknad er mottatt. Du vil få en bekreftelse og mer informasjon på e-post.
Faktura på depositum kommer i posten. Din søknad er ikke aktiv før fakturaen er betalt.
Oisann! Noe gikk galt. Prøv igjen.