Kurs

Kursbetingelser

Betingelser
Påmelding til kurs på Oslo Fotokunstskole/kurs er bindende fra det tidspunktet du melder deg på. I det du har meldt deg på et kurs, vil det komme opp et vindu eller en side som informerer deg om hvordan du betaler for kurset, enten via vipps eller nettbank. Vi reserverer oss retten til å ikke refundere noe av betalingen, hvis deltaker av kurset ikke møter og tar del i kurset. Se ellers punkt om avmelding/avbrudd.

Betaling
Kurset betales gjennom vipps eller nettbank.  Det oppgis i kursomtalen hva kursavgiften eventuelt inkluderer av ekstra utenom selve kursavgiften. Dersom noe skal kjøpes/tas med på kurs av kursdeltaker som utstyr, materiell eller lignende, vil også dette oppgis. Ved enkelte kurs kommer materialkostnader i tillegg til kursavgiften. Dette er da spesifisert.

Avmelding/avbrudd
Dersom det oppstår alvorlig og uforutsigbar hendelse (force majeure) som gjør det umulig for deg å starte på eller fullføre kurset, kan du melde deg av kurset. Med force majoure menes ekstraordinære hendelser som er utenfor partenes kontroll. Eksempler på dette er naturkatastrofer, flom, krig, opprør, streik osv. Denne klausulen løser også Oslo Fotokunstskole/kurs fra ansvaret for forpliktelser som Oslo Fotokunstskole/kurs ikke er i stand til å gjennomføre grunnet hendelser utenfor Oslo Fotokunstskole/kurs sin kontroll. I disse tilfeller løses deltaker fra betaling for den delen av kurset som ikke kan gjennomføres.
Angrerett
Når du melder deg på via Oslo Fotokunstskole/kurs sine nettsider har du angrerett. Angrerett vil si at du i løpet av 14 dager etter påmelding kan trekke deg fra kurset uten nærmere begrunnelse. Dersom du vil bruke angreretten, må du sende inn angreretts skjemaet den dagen fristen utløper til kurs@oslofotokunstskole.no. Kurs med varighet under 4 måneder omfattes ikke av angreretten.

Personopplysningsloven
Når du kjøper kurs fra våre nettsider blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. Oslo Fotokunstskole/kurs følger reglene om oppbevaring av persondata, som følge av Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg til Oslo Fotokunstskole/kurs på kurs@oslofotokunstskole.no

Forbehold
Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne avholde et kurs. Ved for få påmeldte vil innbetalt beløp tilbakebetales i sin helhet til kursdeltaker, dersom vedkommende ikke heller ønsker delta på et senere tilsvarende kurs.