Utstilling

Bouchra Khalili på Fotogalleriet

8/11/2020

Stikkord:

No items found.
Fotogalleriet og Oslo Kunstforening åpner høstsesongen med en ambisiøs dobbeltutstilling. Utstillingen er den første omfattende presentasjonen i Norge av Bouchra Khalili, som tidligere er vist i soloutstilling på prestisjetunge MoMA, Documenta m.fl. Vi har snakket om utstillingen med kunstnerisk leder på Fotogalleriet Antonio Cataldo, kunstnerisk leder på Oslo Kunstforening Marianne Hultmann og produsent i TrAP Brynjar Bjerkem:
Bouchra Khalili fra The Speeches Series som vises på Oslo Kunstforening (stillbilde).

Torsdag 13. august åpner dere utstillingen Nordic Chapter av Bouchra Khalili. Khalili har vært aktiv i Norge i flere år som professor på Kunstakademiet i Oslo, og dette er den første soloprestasjonen av henne i Norge. Kan dere fortelle litt om Khalili og hennes kunstnerskap?

Bouchra Khalili er en marokkanskfødt kunstner med base i Berlin. Hun har vært professor ved KHiO fram til mars i år og har nådd internasjonal anerkjennelse det siste tiåret for sin ukonvensjonelle narrativ om historie. Fortid, nåtid og fremtid «smelter» i hennes arbeid sammen, for å adressere vitnets stilling. Hvem forteller og skriver historie? Og hvor kommer historien som blir fortalt fra? Hvordan kan vi stå i solidaritet med andre? Og hvordan kan vi oppnå frigjøring? Hvordan kan vi gi stemme til en befolking som vanligvis har liten makt til å snakke? 

Dette er sentrale spørsmål i hennes arbeid, tatt opp i spesifikke lokaliteter, som i Alger som på 1960- og 1970-tallet ble de revolusjonæres hovedstad, og hvor «ambassader» som ikke lenger fantes i 2015 ble dokumentert gjennom bilder og en film om tematikken kalt Foreign Office fra samme år.

Hun jobber aldri med skuespillere, men med mennesker som snakker om historie fra deres eget perspektiv. I Foreign Office forteller to unge mennesker om idealene hos de revolusjonære bevegelsene og om deres fall ut fra dagens perspektiv.

Hennes metode er ikke å dokumentere, men å bruke informasjon, karakterer og historiske steder og ut fra dette skape situasjoner og dialog, med vekt til relasjonen mellom makt og ytring. 

Bouchra Khalili, fra verket Foreign Office som vises på Oslo Kunstforening (stillbilde).

Utstillingen er to-delt på Fotogalleriet og Oslo Kunstforening. Hva får publikum se på de to visningsrommene og hvordan utfyller de to arenaene hverandre?

En av ambassadene i Alger fotografert av Khalili er den internasjonale seksjonen av Black Panther Party. Black Panther Party er sentral, både på Oslo Kunstforening og Fotogalleriet. Foreign Office, som presenteres på Oslo Kunstforening sammen med The Speeches Series er en serie på tre videoer om statsborgerskap og rasisme i moderne migrantsamfunn, presentert av mennesker med fortid i koloniserte nasjoner. 

På Fotogalleriet er den solidariske etikken tegnet gjennom presentasjon av den innflytelsesrike politiske aktivisten og forfatteren Jean Genet (1910 - 1986), og hans engasjement for undertrykte grupper. Twenty-Two Hours (2018) er en film som fokuserer på Jean Genet og hans tre måneder lange opphold med Black Panthers i USA. Den vises sammen med publikasjonen The Radical Ally (2019). A Small Suitcase (2019) er en fotografisk dokumentarisk serie over innholdet i Genets egen koffert, hans eneste eiendel.

En av ambassadene i Alger fotografert av Khalili er den internasjonale seksjonen av Black Panther Party
- En av ambassadene i Alger fotografert av Khalili er den internasjonale seksjonen av Black Panther Party, sier Antonio Cataldo, kunstnerisk leder på Fotogalleriet.

I verkene som vises på Fotogalleriet er den franske kunstneren og aktivisten Jean Genet et omdreiningspunkt i flere verk. Kan dere si noe om tematikken som utforskes i denne serien av verk?

I 1971 ble Genet invitert av Black Panthers til USA for å snakke om deres kamp som del av den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen. Genet var en anerkjent forfatter, men måtte reise ulovlig til USA fordi han ble nektet visum. Han holdt taler ved store amerikanske universiteter, for å åpne for Black Panthers egne talsmenn og kvinner, mange tiltalt og fengslet for å angripe det amerikanske systemet. Genets tilnærming er virkelig unik, og åpner for å lese hvordan solidaritet og det å erklære seg som en alliert fungerer.   

Bouchra Khalili, fra verket Twenty Two Hours.

Utstillingen er blitt til gjennom et flerårig samarbeid mellom Fotogalleriet, Oslo Kunstforening og TrAP. Kan dere fortelle litt om dette samarbeidet?

The Nordic Chapter begynte som et samarbeid i 2016 og med interesse for den mangfoldige skandinaviske støtten til frigjøringsbevegelser i Midtøsten og i en rekke afrikanske land på 1960 og 70-tallet. Utstillingen er samtidig en bred presentasjon av det Khalili har fokusert på de siste femten årene. Et nytt arbeid baserer seg i norsk og nordisk arkivmateriale og muntlige kilder, og har som mål å fremheve relasjonene som ble skapt gjennom det norske internasjonale solidaritetsarbeidet under den samme tidsperioden. Dette gjelder særlig støtten overfor sørlige Afrika, Latin-Amerika, Vietnam og Palestina, fra slutten av femtitallet og fremover. Aktører var gjerne frivillige organisasjoner, kirkesamfunn, fagbevegelse, samt lokale og nasjonale politiske partier og myndigheter. Denne informasjonen er grunnlag for arbeidet Offering a key moment of collective remembrance and incantations, som gjennomføres 5. september i form av forelesningsforestillinger, som vil samle vitner fra den internasjonale solidaritetsbevegelsen i Norge. 

Bouchra Khalili, fra verket Foreign Office (stillbilde).

UTSTILLINGEN NORDIC CHAPTER AV BOUCHRA KHALILI VISES I PERIODEN 14.08. - 27.09. PÅ FOTOGALLERIET OG OSLO KUNSTFORENING. UTSTILLINGSÅPNING 13.08. KL. 18-20 BEGGE STEDER.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplass for heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film- og videokunst». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler

Ingen liknende artikler