kurs

Kurs for å utvikle egne fotoprosjekter

Oslo Fotokunstskole arrangerer regelmessig kurs både for nybegynnere og viderekomne. I januar starter kunstner Hedevig Anker kurs for deg som har mapper fulle av bilder på maskinen, men behøver drahjelp for å få det ut. Vi har snakket med Hedevig om det kommende kurset i prosjektutvikling.
Hedevig Anker - Forlatt hus 1. Fra utstillingen Skiftninger på BGE Contemporary art projects i Stavanger høsten 2022.

På nyåret starter OFKS det nettbaserte kurset «Prosjektutvikling i fotografi» med deg som lærer. Kan du fortelle litt om hva deltakerne skal gjøre i løpet av kursets tre måneder?

Kurset gir først og fremst en mulighet for å snakke om egne bilder til andre som er i samme situasjon. Å formulere seg omkring det man fotograferer, og å høre andre snakke om egne bilder er en effektiv måte å bli bevisst sitt billedspråk. Det å fotografere handler jo om å være koblet på verden, å ha et engasjement for noe og et ønske om å formidle. 

Folk har ofte tatt veldig mange bilder, og jo fler fotografier man har lagret opp i sitt arkiv jo vanskeligere er det å avgrense, redigere og gi materialet en retning. Man er ofte alene med bildene sine der de ligger i mapper på maskinen. Da kan det å redigere sitt eget billedmateriale bli til en uoverkommelig oppgave. Kurset tar utgangspunkt i denne problemstillingen. 

Hedevig Anker - Utsyn. Fra utstillingen Skiftninger på BGE Contemporary art projects i Stavanger høsten 2022.

Hvem passer dette kurset for? Hva bør deltakerne ha av forkunnskaper og utstyr?

Kurset passer for folk som har jobbet en del med fotografi, som gjerne har en utdannelse eller erfaring fra tidligere kurs. Det passer for folk som har noe på hjertet og lyst til å fortelle og formidle noe med fotografiene sine. Som har et engasjement for det de gjør, men trenger et dytt for å få det ut. Deltakerne må ha et ordentlig kamera som de klarer å bruke og ha grunnleggende tekniske ferdigheter. 
Det er ikke et fototeknisk kurs, men et kurs i visuell bevisstgjøring rundt eget billedspråk. 

Hedevig Anker - Forlatt hus 2. Fra utstillingen Skiftninger på BGE Contemporary art projects i Stavanger høsten 2022.

Et fokus i kurset er å utvikle et eget bildespråk og å krystallisere hva man ønsker å formidle gjennom bilder. Kan du si noe om hvordan deltakerne skal jobbe med dette under kurset?

Kjernen i kurset er samtalene som oppstår under hver enkelt kursbolk. At man får vist, delt og respondert på hverandres bilder, slik at man får et språk knyttet til fotografiene sine, er kjernen. 
I tillegg får deltakerne oppgaver som de skal jobbe med underveis som har fokus på arbeidet med å redigere sitt eget materiale. Hva gjør et bilde godt? Hvordan sette sammen bilder slik at de styrker hverandre? Slike spørsmål drøfter vi sammen. 

Hedevig Anker - Forlatt hus 3. Fra utstillingen Skiftninger på BGE Contemporary art projects i Stavanger høsten 2022.

Kurset foregår online. Kan du fortelle om hvordan kurset er organisert? Lar det seg kombinere med annen jobb og studier?

Det at kurset er online gjør at det favner folk fra hele landet. Vi har hatt søkere fra Lofoten til Mandal, det er fint synes jeg. Kurset er også på kveldstid slik at det lar seg kombinere med både jobb og studier. Og det at det går over tid gir deltakerne mulighet til å reflektere over egen prosess underveis. Det finnes ingen quick-fix for å utvikle et solid forankret prosjekt som kan formidles til ut. Kurset gir rom for at idéer og selvrefleksjon vokser frem over tid. 

Hedevig Anker - Forlatt hus 5. Fra utstillingen Skiftninger på BGE Contemporary art projects i Stavanger høsten 2022.

KURSET PROSJEKTUTVIKLING I FOTOGRAFI MED HEDEVIG ANKER ARRANGERES AV OSLO FOTOKUNSTSKOLE. LES MER OM KURSET HER. OSLO FOTOKUNSTSKOLE TILBYR REGELMESSIG KURS, BÅDE PÅ NETT OG I SKOLENS LOKALER. TA KONTAKT PÅ KURS@OSLOFOTOKUNSTSKOLE.NO FOR Å HOLDE DEG ORIENTERT OM KURSTILBUDET.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplass for heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film- og videokunst». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler