Utstilling

Syntesens kunst

2/21/2022

Stikkord:

No items found.
Med utstillingen Synthesis på MELK vil kuratorduoen Mary Hasavari og Karen Nikgol tilby en motreaksjon til et for ensartet kunstmiljø.
Admir Batlaks bidrag i utstillingen Synthesis på MELK. Foto: MELK

Dere har kuratert utstillingen Synthesis som vises på MELK, med verk av Kaya Wilkins, Admir Batlak, Simona Barbera, Nina Skarsbø, Farhad Kalantary og dere selv. Kan dere fortelle om hva som vises i utstillingen og tankene dere har hatt i arbeidet med å lage den?

Utstillingen består av foto, film, skulpturer og lydinstallasjon.

Syntesismen er en ny, kunstnerisk retning som utforsker syntesen mellom tilsynelatende dualiteter og det tredje som oppstår i dette møtet av motpoler. Retningen er uten faste medlemmer, hverken nå eller siden, bestående av syntesistiske kunstnere som utforsker syntese.

Syntesismen oppsto gjennom et personlig behov for å kunne definere oss selv og vårt eget kunstnerskap - et behov vi deler med mange andre synteser. Retningen er en reaksjon mot et dualistisk, polariserende og homogent miljø. Den manifesteres gjennom utstillinger, film, litteratur og performance.

Kunstnerne vi har invitert har til felles at de utforsker syntese, etter vårt kuratoriske ståsted. Noen utforsker møtepunktet mellom menneske og natur, slik som Nina Skarsbø, mens Farhad Kalantary jobber med møtet mellom tid og bilde. Mary N. Hasavari utforsker ikke-dualistiske manifestasjoner via filmmediet og Karen Nikgol er interessert i menneskets indre liv i møte med den fysiske og åndelige verden. Simona Barbera utforsker menneskekroppen i møte med bylandskapet. Admir Batlak eksperimenterer med skulptur og tekstil. Kaya Wilkins observerer med sitt gaze det surrealistiske i homogene rom og bylandskap.  

Som kunstnere og filmskapere ønsker vi å skape et rom der vi kan definere det vi selv ønsker å skape uten å måtte forholde oss til forutinntatte ideer om hvem vi er og hva slags kunst vi bør lage. I en forlengelse av dette har vi gitt kunstnerne frihet til å selv bestemme hva de ønsker å stille ut. Flere har valgt å skape nye verk spesifikt for denne utstillingen. Det viser seg at tilliten til den kollektive bevissthet synliggjør en synergi. Samtlige kunstnere bidrar med verk som kan assosieres med science fiction, det surrealistiske, samt fremtidsrettede ideer om menneske og dens omgivelser.

Vi ønsker med denne utstillingen å vise verk som peker mot denne nye retningene innenfor kunsten: Syntese.

Installasjonsfoto med stillbilde fra Karen Nikgols video i utstillingen. Foto: MELK

I Melks lokaler er det verk av hele sju kunstnere. Hva har dere sett etter når dere gjort utvalget til utstillingen?

Utstillingen er kuratert etter syntesistiske prinsipper.

Syntesismens 7 prinsipper:

#1 Syntesisten skaper syntese - verken enten / eller - men både / og.

#2 Syntesisten er syntese - ved arv, miljø eller begge deler.

#3 Syntese er en oppløsning av Ego - syntesisten må være villig til å forlate homogene forestillinger om nasjonale, kulturelle, politiske, sosiale og kjønnsbaserte identiteter, og dermed transcendere til syntese.

#4 Syntesisten er en alkymist - hen forvandler dritt til gull. Noen ganger ved å kombinere dritt og gull.

#5 Syntesisten er en multi-kunstner - hen er ikke bare en maler, eller en filmskaper, eller en forfatter, eller en danser, eller en skulptør, eller en fotograf eller en musiker, eller en performer, eller en designer etc.

#6 Syntesisten erkjenner at alt er ett - som ovenfor så nedenfor, som innenfor, så utenfor, som universet, så sjelen.

#7 Syntesisten er nyskapende - to tilsynelatende ulike elementer kommer sammen og danner et tredje element.

Installasjonsfoto med verk av Kaya Wilkins (t.v.) og Nina Skarsbø (t.h.). Foto: Melk

Dere har tidligere samarbeidet om flere andre prosjekter, blant annet dokumentaren “Dhamma” og videoverket Nightingale som ble vist på Buer Gallery i høst. Kan dere fortelle om arbeidsprosessen dere mellom og hva som fikk dere til å starte å samarbeide?

Vi jobber veldig synergisk, og har vokst opp sammen, gått på samme steinerskole og videregående i Trondheim, men snakket med hverandre for første gang da Mary castet Karen til å spille i en kortfilm hun regisserte. Vi forsto fort at vi delte mange felles idéer, både i kunsten og arbeidet vårt, men også når det gjaldt samfunnsmessige, filosofiske og spirituelle spørsmål.

DHAMMA oppsto som en konsekvens av dette, et dokumentarprosjekt Mary hadde innledet allerede i 2016, som vi bestemte oss for å utvide til et større sceneprosjekt. Vi har lik forståelse for det skapende og kreative; begge er regissører. Mary innenfor film, Karen innenfor teater.

Installasjonsfoto fra Synthesis på MELK. Foto: MELK


UTSTILLINGEN SYNTHESIS VISES PÅ MELK TIL OG MED 06. MARS. UTSTILLINGEN PRESENTERER VERK AV KAYA WILKINS, ADMIR BATLAK, SIMONA BARBERA, NINA SKARSBØ, FARHAD KALANTARY, MARY HASAVARI OG KAREN NIKGOL.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplassfor heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film- og videokunst». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler

Ingen liknende artikler