OFKS nettgalleri

Film- & Videokunst

Det er alltid noe som skurrer litt

I dette prosjektet har jeg fordypet meg i virkelighetsforståelse og hva som skiller virkelighet fra drøm eller illusjon. Der lyden består av ulike menneskers fortolkninger av hvordan det føles å drømme og hvordan de skiller virkelighet ifra drøm. Et godt eksempel er Ludwig Wittgenstein og hans søken etter hva som er virkelighet for det individuelle mennesket. Eksempelvis; Hvis alle har en felles oppfatning av hvordan fargen rød ser ut, hvordan kan vi da diskutere hva fargen rød egentlige er. På samme måte, ved å utforske og endre de eksisterende oppfatningene av en felles virkelighet, (som en felles forståelse av fargen rød), åpner det seg opp hvordan man bestemme hva som er ekte og ikke.