Åpen forelesning

Onsdagsforelesning med Narve Hovdenakk

Velkommen til forelesning med Narve Hovdenakk onsdag 30. november kl. 12.45.

Hvor

Oslo fotokunstskole

Når

30

.

11

.

22

.

.

, KL

12:45

Gratis

Inngang

Vernissage

.

.

, KL

Narve Hovdenakk (f. 1971) er en norsk kunstner som arbeider med video- og lydinstallasjoner. Og tekst. Tematikker rundt identitet er gjennomgående i Hovdenakks kunstnerskap, særlig knyttet opp mot kjønnsroller og ulike paradokser i det landskapet. Hovdenakks arbeider tar ofte opp i seg problematisering av mannsrollen slik den fremstilles i media. Han veksler mellom det performative og narrative, og setter seg selv og identiteten på spill gjennom iscenesatte scener, tekst, film og videoklipp. Hovdenakk har satt seg fore å undersøke maskulinitetens vilkår og synliggjøre ulike sider ved mannen. Hovdenakk ønsker å gå inn i en aktiv dialog med sine omgivelser, i et forsøk på å skape mening. med å uttrykke personlige følelser, tanker og smerteerfaringer. Han har derfor valgt å sette seg selv inn i rollen, både som offer og overgriper.

Liknende artikler

Liknende artikler

Liknende artikler