Deltidsstudium

- Erfaringene mine fra studiet har vært overraskende

6/25/2020

Stikkord:

Isaia Contreras Holsæter studerer fotografi på deltid på Oslo Fotokunstskole, og beskriver selv møtet med analog fotografi under studiet som et uventet og skjellsettende "før og etter i mitt liv". Vi har snakket med Isaia om hennes erfaringer med å studerer foto på skolens deltidsstudium på kveldstid:
Selvportrett av Isaia Contreras Holsæter, fotografert med polaroid, under Oslo Fotokunstskoles deltidsstudium i fotografi.

Hva var det som fikk deg til å søke deg til Oslo Fotokunstskoles deltidsstudium i fotografi? 

Jeg var ute etter å studere fotografi, og fikk anbefalt skolen av en student som studerte der. Jeg var veldig nysgjerrig på hva kunstfoto var, så tenkte det kunne være spennende. Prisen er ok, og hvordan det er satt opp for å kunne kombinere det med andre aktiviteter er veldig bra.

Fotografi av Isaia Contreras Holsæter, laget under deltidsstudium i fotografi på Oslo Fotokunstskole.

Hva er dine erfaringer fra studiet så langt og hadde du en bakgrunn fra fotografi før du startet på skolen?

Jeg har vært interessert i foto og har gått rundt med et kamera så lenge jeg kan huske, og ut ifra behovene jeg hadde, studerte jeg det jeg trengte å vite for å få til ideene mine, så jeg har vært selvlært.

Erfaringene mine fra dette studiet har vært overraskende. De har åpnet og satt i gang mange tanker og prosesser i mitt forhold til foto, og oppdagelsen av den analoge verden har virkelig vært et før og etter i mitt liv. I utgangspunktet trodde jeg det gikk an å velge mellom analog og digitalt, så jeg trykket på digitalt ... «analogt skulle jeg i hvert fall ikke drive med», og jeg er såååå glad for at det ikke ble som jeg hadde trodd.

Fotografi av Isaia Contreras Holsæter, laget under deltidsstudium i fotografi på Oslo Fotokunstskole.

Under utdanningen gis det undervisning i de tekniske ferdighetene som kreves for å uttrykke seg i fotografi, parallelt med at dere utvikler egne prosjekter under veiledning fra skolens lærere. Hva har du jobbet med av prosjekter så langt under studiet, og hva har vært høydepunktene?

Under studiet har jeg generelt slitt med å finne en retning jeg har villet fordype meg i, også fordi jeg har følt mangel på tid til å virkelig kjenne etter og «bare leke», så jeg har i grunn ikke utviklet et eget prosjekt, men jeg har virkelig fått mange redskaper som jeg kan sette i praksis for å finne ut av det, og det har åpnet en stor verden, kanskje derfor jeg satt litt fast.

Skolen har gitt oss oppgaver som har vært veldig spennende, og til å begynne med husker jeg at jeg følte de som veldig overveldende, for vi sto jo helt fri til å løse de oppgavene som vi ville! Eksempler på dette er kropp i rom, arkitektur ...
Spesielt storformat og mimesis har for meg vært utrolig viktige og spennende, der jeg opplevde jeg virkelig ble lidenskapelig.

Fotografi av Isaia Contreras Holsæter, laget under deltidsstudium i fotografi på Oslo Fotokunstskole.

Skolens deltidsstudium er særlig myntet på personer som ønsker å kombinere dette med jobb eller andre studier. Opplever du at studiet er organisert på en måte som lar seg kombinere med andre forpliktelser på dagtid?

Ja, absolutt, men jeg opplever også at vi egentlig ikke får utnyttet alle mulighetene som blir tilbudt, fordi en del av de skjer på dagtid og ekstra kvelder/helger. Men undervisningene starter og slutter på et veldig fint tidspunkt for å kunne ha gjort seg ferdig med jobb og slikt.

Fotografi av Isaia Contreras Holsæter, laget under deltidsstudium i fotografi på Oslo Fotokunstskole.

Ønsker du å studere foto ved siden av jobb eller andre studier? Oslo Fotokunstskoles deltidsstudium starter opp igjen høsten 2020 og det er fremdeles ledige studieplasser med løpende opptak. Les mer om studietilbudet og søk opptak via skolens søknadsportal i dag.

Liknende artikler