OFKS Utstilling

Imponert av avgangsstudentene

Billedkunstner Else Marie Hagen har vært sensor for Oslo Fotokunstskoles avgangsutstilling på Sagene Kunstsmie. Vi har snakket med Hagen om utstillingen, som du kan få med deg til og med tirsdag 1. juni.


That day I started killing flies av Oda Balke Fjellang på årets avgangsutstilling


Sammen med studentene har du akkurat vært gjennom en hektisk periode som sensor for avgangsutstillingen. Hvordan har det vært?

Årets avgangsstudenter traff jeg første gang høsten 2020 da jeg var innom skolen som veileder på et prosjekt om narrativ. Siden dette har jeg ikke visst noe om hva de har arbeidet med, før jeg kom inn i utstillingslokalet på Sagene Kunstsmie hvor avgangsutstillingen er montert. Å se selvstendigheten i uttrykkene som er samlet i lokalet, var veldig fint. Også med tanke på at dette undervisningsåret har bydd på store utfordringer og begrensninger som fort kan føre til at prosesser bremser opp, er det oppløftende og styrkende å se en sånn framvisning av engasjement.

Uma Crompton er en av avgangsstudentene som stiller ut på Sagene Kunstsmie


Hva synes du om nivået på årets utstilling?

Dette er en mangfoldig gruppe arbeider som inkluderer verk i offentlig rom, lydarbeider, video, tredimensjonale verk og fotografi. Formen varierer fra det rent sansbare til verk med tydelige narrativ, og temaene spenner vidt, fra det selvopplevde til samfunnsspørsmål. Felles for mange av arbeidene er evnen til å bringe disse sammen; å ta utgangspunkt i eget liv og gjennom det å belyse felles erfaringer og samfunnsmessige problemstillinger. Å finne fram til hva som er viktig for en selv og hvorfor det er det, krever åpenhet og noen ganger risikovilje. Det synes jeg disse studentene har.

Noen prosjekter har langt på vei funnet sin form, mens andre har sin styrke i at de er under utvikling og kan fortsette i flere retninger. Begge deler er interessant å diskutere. Som sensor får man en unik mulighet til å se grundig, og jo mer man som betrakter investerer, jo mer får man igjen. Hele opplevelsen, tankene som har oppstått og spørsmålene arbeidene har reist, forsetter å virke nå i ettertid. Det er den viktigste kvaliteten en utstilling kan by på.

Kjell Korsmos verk på avgangsutstillingen 2021


Du har selv utdanning fra en forskole. Hvilken rolle har den spilt for din karriere?

Jeg gikk på Kunstskolen i Rogaland og hadde utbytte av det, men jeg var i opposisjon til enkelte forhold og sluttet etter ett år. Vi var tre elever som skaffet oss et atelier sammen. Da jeg senere flyttet til Oslo, fikk jeg atelier på Kunstverkstedene Myren der vi var omkring tyve kunstnere. Årene der ble betydningsfulle for meg, folk ville hverandre vel både personlig og faglig. Vi hadde litt av det samme fellesskapet som man også kan ha i en skolesituasjon.

Maren Aarnes viser nytt arbeid på Sagene Kunstsmie


Hvordan er det å jobbe så tett med så mange unge kunstnere. Kan du finne inspirasjon til din egen kunst?

Både selve arbeidene og samtalen med studentene gir energi til mitt eget virke. Med utgangspunkt i de konkrete verkene har vi snakket om hele arbeidsforløpet fra intensjon til resultat. Det man underveis leter etter, tviler på, finner og forkaster, trer fram som nyttig materiale. Punkter der det bærer eller brister, enten det gjelder idé eller utførelse, kan bli synliggjort under samtalen, og det oppleves lærerikt for meg på et grunnleggende plan. Vi trenger å snakke med hverandre, og jeg er veldig glad for disse dagene som sensor. Tusen takk for meg!

OSLO FOTOKUNSTSKOLE HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL AVGANGSUTSTILLINGEN 2021 PÅ SAGENE KUNSTSMIE. UTSTILLINGEN ER ÅPEN FOR PUBLIKUM FRA 28.05-01.06 FRA KLOKKA 12-18

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplassfor heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film- og videokunst». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler