fotografihuset

– Kampen for Fotografihuset på Sukkerbiten er ennå ikke avgjort

11/15/2019

Stikkord:

Debatten om Fotografihuset har rast den siste tiden, og mange har kritisert mangelen av et kunstnerisk program. Vi har snakket med den nyansatte kunstneriske lederen, Jonas Ekeberg – mannen som skal utvikle programmet.
Jonas Ekeberg går fra sjefredaktør i Kunstkritikk til kunstnerisk leder i Fotografihuset. Foto: Ane Hjort Guttu

Forslaget «Trelett» vant arkitektkonkurransen om utforming av Fotografihuset på Sukkerbiten. Det er Atelier Oslo som har tegnet i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og Atsite landskapsarkitekter. (Foto øverst: Atelier Oslo)


Gratulerer med ny jobb! Jeg har ikke sett stillingen utlyst, hvordan var prosessen og hvorfor tror du at du fikk jobben?

Jeg ble kontaktet av Fotografihuset, og vi hadde en interessant diskusjon rundt husets ambisjoner, noe som gjorde det lett å takke ja til denne jobben. Prosessen var, sett fra min side, svært god. Det er best å stille Fotografihuset spørsmålet om hvorfor jeg fikk jobben, men min bakgrunn både fra fotomiljøet og fra kunstmiljøet var nok viktig. Kanskje også at jeg har kuratert utstillinger med ulike typer fotografi, ikke kun kunstfotografi.

Du har bred kuratorerfaring, blant annet fra Preus museum, men har de siste årene vært redaktør i Kunstkritikk. Hva blir den største forskjellen nå når du skal tilbake til å lage utstillinger – ikke kritisere dem?
Godt spørsmål. For meg personlig blir en av de største endringene tempoet. Som redaktør for Kunstkritikk er man oppkoblet døgnet rundt. Som kurator kan man i større grad konsentrere seg om ett prosjekt av gangen, og gå i dybden på dette. Ellers er det jo et grunnleggende positivt aspekt ved kuratering at man gjør en jobb for å gjøre kunst og fotografi synlig for publikum. Det er positivt både for kunstnerne og kulturlivet. Som kritiker kommer du etter åpningen og forsøker å si noe meningsfullt om det som er skapt. Det er også et bidrag til kulturfeltet, men det oppfattes sjelden som positivt på samme måte. Så, ja, jeg gleder meg til å jobbe på kuratorsiden igjen, selv om jeg også ser på kunstfeltet som en stor samtale der både kunstnere, kuratorer og kritikere bidrar.

Byrådet (Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne) ønsker nå å omregulere Sukkerbiten til rent friområde og skal utrede mulighetene for dette. Fotografihuset kan måtte finne seg en annen tomt. (Foto: Atelier Oslo)

I fraværet av en kunstnerisk leder, har diskusjonen om Fotografihuset handlet om penger, politikk, byutvikling og arkitektur. Hvordan har du sett på debatten, og har synet forandret seg nå som du jobber i Fotografihuset?
Jeg har fulgt debatten om Fotografihuset på avstand, og ventet på at huset skulle få en tydeligere kunstnerisk profil. Nå har jeg selv fått dette oppdraget i hendene. Det jeg først og fremst tar med meg er at prosjektet har oppstått som resultat av et bredt initiativ i fotofeltet. Dette angir en kunstnerisk retning: Fotografihuset vil satse på både kunstnerisk fotografi og dokumentarfotografi. Og det angir et ambisjonsnivå: Dette skal være et hus med bred appell. Når det gjelder penger og politikk har jeg ikke engasjert meg, utover at jeg liker de ambisiøse planene.

Nå som det kan se ut som at Fotografihuset ikke bygges på Sukkerbiten, hvor håper du at det blir, og hvordan påvirker bygget og plasseringen det kunstneriske programmet?
Kampen for Fotografihuset på Sukkerbiten er ennå ikke avgjort, selv om det nye byrådet ønsker å utrede muligheten for å omregulere til friområde. Kanskje kommer de fram til at det likevel er forenlig med allmennhetens interesser å bygge der? Kanskje blir et eventuelt omreguleringsforslag nedstemt i bystyret? Etter min mening er det plass til både Fotografihuset og en park i området. Om det ikke skulle bli noe på Sukkerbiten så håper og tror jeg at vi finner et annet bygg eller en annen tomt så raskt som mulig. Jeg vil uansett understreke at min jobb ikke er å finne et bygg eller en tomt, men å fylle huset med fantastisk fotografi. Så spør du om beliggenheten og bygget vil påvirke programmet, er svaret på det ja. Alt er kontekstuelt. Ambisjonen vil imidlertid være den samme, uansett beliggenhet og arkitektur: Å presentere et program på et høyt internasjonalt nivå med bred appell.

FOTOGRAFIHUSET ER EN PLANLAGT FOTOINSTITUSJON I OSLO. FOTOGRAFIHUSET OG HAV EIENDOM INNGIKK I 2018 EN INTENSJONSAVTALE OM Å ETABLERE FOTOGRAFIHUSET PÅ SUKKERBITEN. I 2019 BLE JONAS EKEBERG ENGASJERT SOM KUNSTNERISK LEDER.

Liknende artikler