Utdanningen

Studer film og video på kveldstid

5/19/2020

Stikkord:

Ønsker du å studere film og video ved siden av jobb eller andre studier? Høsten 2020 starter et nytt skoleår med Oslo Fotokunstskoles deltidsstudium innen Film- og videokunst, og det er fremdeles ledige studieplasser. Vi har snakket med lærer og videokunstner Kristine Halmrast om studietilbudet:
Bilder fra workshop på skolen under oppgaven "Laboratorium". Foto. Simon Valentine

Du underviser på Oslo Fotokunstskoles deltidsutdanning innen Film- og video. Kan du fortelle litt om dette studietilbudet og hva man lærer?
 
Med denne utdanningen får studentene grunnleggende kunnskap i hvordan jobbe kunstnerisk og teknisk med film. De lærer alle stegene i en produksjon, som gjør at de kan lage film på egen hånd. Dette gjør og at de lettere kan kommunisere med de forskjellige rollene når de får tilgang på et større crew. 
 
Skolen har studio og klipperom. Studioet er innrettet som en black box, hvor det er tilgang på både naturlig og kunstig lys. Klipperommet har nye maskiner med Adobe-pakken, det er og naturligvis projektor og høyttalere.
 

Lærer og videokunstner Kristine Halmrast underviser på Oslo Fotokunstskoles deltidsstudium i Film- og videokunst. Foto: Hanne Gundersen

Når og hvor foregår undervisningen, og hvem er utdanningen myntet på? Er det mulig å kombinere utdanningen med jobb eller andre studier?
 
Utdanningen passer for de som ønsker å utforske hvordan de kan bruke det bevegelige bildet i sin egen kunstneriske prosess. Det er rom for både de som har erfaring fra kamerabasert kunst til de som stiller med en helt annen erfaring. Som et eksempel har det første kullet bakgrunn i alt fra molekylærbiologi til fotografi, med dette spennet oppstår det interessante prosesser! 
 
Undervisningen foregår hovedsakelig på kveld og kan fint gjøres ved siden av jobb eller andre studier. Hver uke har to kvelder med undervisning og to kvelder med veiledning. I tillegg har vi filmhistorie en kveld i måneden med gode gjestelærere som Kalle Løchen og Greg Pope.
 
Vi drar og på helge-ekskursjoner, gjerne til utstillinger som på en eller annen måte behandler det bevegelige bildet. Til høsten har vi planer om å besøke Loop – Video Art Festival i Barcelona. Det er en stor festival hvor hele byen blir fylt av videoverk! (Hvis dette er mulig innenfor Korona situasjonen).

Fra analog 16 mm workshop med gjestelærer Greg Pope.

Hvordan foregår undervisningen? Er det en praktisk eller en teoretisk utdannelse?
 
Vi har høyt fokus på egen kunstnerisk prosess som utvikles gjennom oppgaver og selvstendig prosjekt. Undervisningen er dialogbasert, hvor studentens prosjekter bidrar til å forme innholdet. 
 
Undervisningen er delt opp i to fag: Billedforståelse og estetikk (BFE), og Teknikk (T). Lærerne i de to fagene jobber tett sammen for å lage oppgaver som går på begge fag. 
Hvert semester har en 5+1 struktur, det vil si fem korte oppgaver som løses i undervisningen og ett hovedprosjekt som løses både i undervisning og i egen tid. Vi har kontinuerlig diskusjon hvor studentene viser klipp og får tilbakemelding fra lærerne og klassen.  

Hva er forskjellen på film- og videoutdanningen som Oslo Fotokunstskole tilbyr og en tradisjonell filmutdannelse? 
 
Ved å legge stor vekt på egen kunstnerisk prosess, utvikler studentene egne spilleregler for hvordan lage film, som gjør at de kan arbeide selvstendig. Vi ønsker å utfordre hva film kan være og dermed delta aktivt i utviklingen av mediet.  

Fremkalling av analog film i skolens romslige mørkerom. Skolens undervisning foregår både innen digitale og analoge teknikker.


Når starter utdanningen og hvordan søker man om skoleplass?
 
Utdanningen starter i august hvert år. Søknad sendes via skolens nettsider, og skal inneholde enten en idé til film som presenteres gjennom tekst og bilder, eller tidligere arbeider.

ØNSKER DU Å STUDERE FILM OG VIDEO VED SIDEN AV JOBB ELLER ANDRE STUDIER? LES MER OM OSLO FOTOKUNSTSKOLES DELTIDSUTDANNING OG SØK STUDIEPLASS I DAG.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplass for heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film og video». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler

Ingen liknende artikler