Kurs

Masterclass del 1 - Lær å gjennomføre et prosjekt fra A til Å

Publisert

11.1.22

Stikkord:

Publisert

11.1.22

Stikkord:

Publisert

11.1.22

Stikkord:

Har du et ønske om å fordype deg i et tema, formidle et budskap eller avdekke en historie gjennom fotografi? I dette kurset vil du lære å utvikle kunstnerisk metode fra idé til ferdig resultat. Gjennom klassiske virkemidler som komposisjon, lys, materialitet og valg av tematikk vil du lære om å forme et personlig billedspråk i fotografiet.

Hvor

Når

17

.

01

.

22

23

.

05

.

22

, KL

Gratis

Inngang

4900

Vernissage

.

.

, KL

Kursbeskrivelse

Kurset er rettet mot deg som er noe erfaren innen å arbeide med kunst eller fotografi, og målgruppen er for personer som ønsker å utvikle eget bildespråk og komme nærmere og presisere hva de vil formidle. Kurset vil inneholde forelesninger, oppgaver, felles veiledning og felles gjennomgang av studentenes arbeid.

Hvem passer kurset for

  • Nyutdannede kunstnere
  • Fotojournalister
  • Etablerte kunstnere
  • Fotografer som trenger å komme videre i egen prosess

Hvordan kan du delta

Vi tar kun inn et begrenset antall personer, og til dette kurset kreves en enkel søknad. Søkere tas inn primært etter motivasjon. Søknaden skal inneholde følgende:

  • Max 7 egne fotografier/foto av egne kunstverk
  • En motivasjonstekst
  • En kort beskrivelse av bakgrunn/CV

Læringsressurser

Alle ressursene er online og inkludert i kursavgiften. Alle må ha eget kamera, valgfri type (ikke mobilkamera). Bildene som skal presenteres i klassen må være digitalisert. Når alt kursarbeid er fullført, vil du automatisk motta et online kursbevis.

Praktisk om kurset, samt kursets innhold

Det gis fire oppgaver i kursperioden og perioden er delt inn i fire bolker. Alle møtes samlet på nettet fem ganger i kursperioden og alle deltakere får anledning til tre individuelle veiledninger.

Kursbolk 1

Mandag 17. januar kl. 18:00 – 21:00: Hvordan utforske og samle materiale og utvikle et idéutkast til et enda ikke formulert prosjekt? Utlevering av oppgave 1

Mandag 31. januar kl. 17:00 – 21:00: Individuell veiledning med hver kursdeltaker, 25 minutter per deltaker.

Kursbolk 2

Mandag 14. februar kl. 18:00 – 21:00: Hvordan sortere, konkretisere og avgrense tanker, idéer og skisser til eget prosjekt? Utlevering av oppgave 2

Mandag 7. mars kl. 17:00 – 21:00: Individuell veiledning med hver kursdeltaker, 25 minutter per deltaker.

Kursbolk 3

Mandag 21. mars kl. 18:00 – 21:00: Hvordan avgrense, formulere og systematisere dine egne fotografier og tydeliggjøre prosjektets innhold? Utlevering av oppgave 3

Mandag 4. april kl. 17:00 – 21:00: Individuell veiledning med hver kursdeltaker, 25 minutter per deltaker.

Kursbolk 4

Mandag 2. mai kl. 18:00 – 21:00: Hvordan formidle, ferdigstille og reflektere over eget prosjekt? Individuell veiledning med hver kursdeltaker, 25 minutter per deltaker. Utlevering av oppgave 4

Mandag 23. mai kl. 17:00 – 21:00: Felles gjennomgang og veiledning på utført prosjekt. Kan skje fysisk på skolen dersom det passer for alle kursdeltakere. Hvis ikke er dette også digitalt.

Meld deg på kurset her!

Kurset holdes av Hedevig Anker.

Liknende artikler

Liknende artikler

Liknende artikler