Oslo Fotokunstskole

Analog film + OFKS = Sant

Oslo Fotokunstskole skiller seg ut ved muligheten til å jobbe analogt med film og foto. Skolens filmstudenter lærer i disse dager å jobbe med analog film, og vi har snakket med lærer og kunstner Marius Mathisrud som har workshop med studentene i analoge filmteknikker.
Fremkalling av analog 16mm film på Oslo Fotokunstskole.

Du har workshop i analog film med Oslo Fotokunstskoles filmstudenter. Hva gjør dere i denne workshopen?

Workshopen er i en introduksjon til det analoge filmmediet og analoge kameraer, da spesielt Arriflex og Bolex 16mm kameraer. Vi lærer hvordan man laster inn film, skyter en liten film og fremkaller selv filmene her på skolen før det sendes til skanning.  

Lærer og kunstner Marius Mathisrud instruerer lading av film.

Oslo Fotokunstskole skiller seg ut ved å gi muligheter til å jobbe analogt både for film- og fotostudentene. Hvordan er interessen blant studentene for å utforske analoge teknikker? Hvordan må man tenke annerledes når man filmer på fotokjemisk film kontra digitalt?

Det er flere grunner til at dette er spennende, for det første er det en mye mer håndverksmessig prosess til produksjonene. Dette er en fysisk film som blir eksponert for lys. Denne må du laste inn i kamera, du må trykke på fysiske mekaniske knapper for å skyte, sveive inn på spoler i totalt mørke til fremkalling, kjemi må blandes og filmen må henges til tørk. Siden studenten ikke ser hva de filmer, slik som man gjør når man f.eks. filmer med mobilen, må de eksponere ved å bruke lysmåler. Dette i seg selv fremprovoserer en helt annen tilnærming til det å filme i forhold til det digitale.

Den andre, kanskje enda større grunnen til å filme analogt, er at den fysiske filmen som blir brukt, er den samme som har vært brukt på alle filmer du har sett og kanskje likt veldig godt tidligere. Vi filmer med Kodak film som er den samme som brukes i alle analoge filmer som skapes eller har blitt skapt, til forskjell fra digitalkamera, der sensor og bildekvalitet varierer fra kamera til kamera og er prisrelatert. Den analoge filmen har derfor potensiale til å fange noen fantastiske flotte bilder. Det som er den store forskjellen i praksis, er at disse fysiske filmrullene er vesentlig mindre lyssensitive enn dagens digitale sensorer, og scener må lyssettes på en mer spesifikk måte. I denne prosessen lærer vi å lyssette slik som man gjør på filmer vi velger som referanser, og det er ofte her vi lærer hvordan bildene kommer til live gjennom aktiv bruk av lys og dens retning, og klarer å skape illusjonen av tre dimensjoner på en flat skjerm.

Erfaringen fra å filme analogt er vel så mye spennende i seg selv, som det er en erfaring og egenskap man kan ta med seg og bruke i fremtiden. Ved å anvende måten man jobber analogt på, sammen med moderne digitale kameraer, får man et helt annet spillerom for å skape bilder. Dette kan man ta med seg videre inn i utdanningen og er en erfaring som er veldig fin å ha også videre i den profesjonelle verden.

"Det å jobbe med analog film var noe jeg bestemte meg for at jeg ville gjøre ganske tidlig. På Oslo Fotokunstskole fikk vi et kurs i å filme analogt og stor frihet til å utforske ideer på egenhånd. Jeg fikk god hjelp av lærere med erfaring fra det analoge."

- Kine Berntsen, tidligere OFKS-student


Er bruken av analog film noe studentene tar med seg videre når de lager sine egne prosjekter senere i semesteret?

Det er en veldig spennende og annerledes erfaring for våre studenter, og flere velger å fortsette å jobbe analogt etter dette. De kan da låne skolens utstyr til egen bruk videre i f.eks. eksamensoppgave eller musikkvideoppgaven.


ØNSKER DU Å STUDERE FILM ELLER FOTOGRAFI? ER DU INTERESSERT I ANALOGE TEKNIKKER? LES MER OM OSLO FOTOKUNSTSKOLES UTDANNINGSTILBUD FOR
FILM- OG VIDEOKUNST OG FOTOKUNST,  OG SØK SKOLEPLASS I DAG. SØKNADSFRIST 24. APRIL 2024. VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG PÅ OSLO FOTOKUNSTSKOLE TORSDAG 21. MARS.

 

Ferdig fremkalt 16mm film.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplass for heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film- og videokunst». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler