kurs

Helgekurs om fotografi, språk og prosjektutvikling

1/31/2024

Vil du lære mer om fotografi, hvordan jobbe frem egne prosjekter og bli bedre til å snakke om bilder? Sammen med kunstner Hedevig Anker arrangerer Oslo Fotokunstskole helgekurs for deg som har erfaring med fotografi og som ønsker påfyll. - Det er utrolig verdifullt å møte andre som er interessert i det samme som en selv, sier Hedevig.
Kursholder Hedevig Anker

Du skal arrangere kurset "Språk og bilde med Hedevig Anker" på Oslo Fotokunstskole. Hva skal kursdeltakerne gjøre og lære på dette kurset?

Kurset går over to helger hvor deltakerne først og fremst skal snakke om egne og hverandres bilder. Deltakerne vil lære å ‘lese’ bilder, bli fortrolig med fotografiets visuelle virkemidler og finne ut mer om de ulike formene for språk som fotografiet formidler. Kurset er planlagt som en workshop som tar utgangspunkt i deltakernes eget billedmateriale, men det vil også bli forelesninger og praktiske oppgaver knyttet til det å bruke tekster til inspirasjon for eget arbeid.

Videre vil en lære måter å sortere og redigere eget billedmateriale. Dette kan være en  prosess hvor man kanskje står litt fast. Man sitter ofte på store mengder bilder som det kan være vanskelig å finne en retning med helt alene. Vi skal derfor jobbe med ulike metoder for å avgrense og tydeliggjøre et prosjekt, og blant annet se hvordan litterære utrykk kan hjelpe oss der.

Hedevig Anker - Bjerkebæk #11, 2019. Fra forfatter Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk på Lillehammer.

Hvem er kurset for og hva bør deltakerne ha av forkunnskaper og utstyr?

Kurset er ment for de som har jobbet en stund med fotografi, kanskje på egen hånd eller som har gått på kurs tidligere, som trenger påfyll og har lyst til å dele og å snakke om hva de gjør med andre som også jobber med fotografi. Jeg håper vi blir en gruppe som kan finne ut av en del spørsmål i felleskap, og lære ved å dele.
Dette er ikke et fototeknisk kurs, så man må ha et kamera man kjenner godt og en må kunne grunnleggende fototeknikk.

Hvordan er kurset organisert? Er det mulig å delta på kurset ved siden av jobb eller andre forpliktelser?

Ja, kurset går over to helger med noen ukers mellomrom, så dette kan fint kombineres med jobb og annet. Mellom de to kurshelgene vil deltakerne få en oppgave som de skal jobbe med, og de vil også få individuell veiledning digitalt med meg, så her blir det rom for en fordypet samtale med meg, men mest av alt håper jeg at kurset kan bidra til å skape kollegiale bånd mellom kursdeltakerne. Det er utrolig verdifullt å møte andre som er interessert i det samme som en selv. Det er også der min inspirasjon til å holde kurs ligger.  

Hedevig Anker - Leka Museum, 2016.

Du er selv kunstner, med en mangeårig kunstnerisk praksis bak deg. Hvilken rolle spiller forholdet mellom språk og bilde for deg, og hvordan benytter du deg av dette samspillet i din egen praksis som kunstner?

Tekster; både poesi og litteratur og filosofi spiller en vesentlig rolle i mitt arbeid med fotografi. Jeg er opptatt av å undersøke grensene der det rent språklige oppheves, og jeg opplever også mange forfattere utrykker seg nettopp i dette grenselandet.

Jeg synes så ofte at jeg ser ting, for eksempel i et rom, som ikke er synlig. Det kan være noe med historien til stedet, men også noe annet som er forankret i min egen forestilling. Jeg forsøker ofte å fremkalle dette merkbare, men usynlige, med kameraet. Selv om fotografiet alltid er forankret i det virkelige finnes det likevel et potensiale for overskridelse av det synlige. Derfor finner jeg også ofte inspirasjon gjennom tekst. For eksempel med Sigrid Undsets litteratur som jeg har jobbet med i lang tid, og i Harriet Backers brev der jeg fant inspirasjon til å jobbe med fotografi.  

I litteraturen skapes bilder hele tiden som forestillinger i leserens hode. Men hvordan oppstår grensen mot det forestilte i fotografiet? Fotografiet peker alltid på noe synlig, noe som er en del av verden, så hvordan kan bildet åpne for det en ikke kan se? Kan man skape rom for forestilling slik som i litteraturen? Og hvordan skjer det? Det er jeg evig nysgjerrig på å finne ut av, og dette er spørsmål vi vil ta opp i kurset.


KURSET ”SPRÅK OG BILDE MED HEDEVIG ANKER”ARRANGERES PÅ OSLO FOTOKUNSKOLE OVER TO HELGER 09.-10. MARS OG 20.-21. APRIL. LES MER OM KURSET HER OG MELD DEG PÅ I DAG. BEGRENSET MED PLASS - SØKNADSFRIST 16. FEBRUAR.

Hedevig Anker - Interiør med figur, 2000/2023.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplass for heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film- og videokunst». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler