OFKS-lærer

Med et skeivt blikk på samlingen

OFKS-lærer Mathias Skaset har saumfart kunstmuseet KODEs samling etter kunst som tilbyr et skeivt blikk på omgivelsene. Vi har snakket med Mathias om utstillingen som kan sees ut året på museet i Bergen, og arbeidet bak å løfte frem marginaliserte historier fra museets arkiver.
Kurator og OFKS-lærer Mathias Skaset med maleriet "Bacchus som barn", som er med i utstillingen Det skeive blikket. – Bacchus ble født som gutt, men oppdratt som jente. Derfor fremstilles denne guden ofte med et feminint eller androgynt kjønnsuttrykk, sier Mathias. Foto: Dag Fosse/KODE

Du er kurator bak utstillingen Det skeive blikket på kunstmuseet KODE i Bergen. Utstillingen er del av museets satsing for Skeivt kulturår i 2022, som markerer at det i år er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert. Kan du fortelle om hva dere har ønsket å trekke frem i denne utstillingen og hvordan du og din medkurator Bjørn Hatterud har valgt å tilnærme dere tematikken?

Kunsthistorien har etablert dominerende fortellinger om hvordan kunsten skal leses og forstås. Dette har bidratt til at mange historier også er blitt ekskludert eller oversett. Spesielt er det historiene til skeive individer som er blitt marginalisert i historiefortellingen. Vårt mål har vært å utfordre disse "rette" fortellingene ved å se på kunsten med et skeivt blikk. Vi har ønsket å vise det skjulte mangfoldet av skeive historier som kan komme til syne om man bare ser på kunsten med et nytt blikk. KODE har Norges nest største kunstsamling, så dette har vært et svært omfattende prosjekt. Ved å saumfare samlingen har vi funnet et overraskende antall verk med skeive historier og relasjoner. Historiene forteller om brudd med forventninger til femininitet og maskulinitet, om ulike kjønnsidentiteter og om likekjønnet kjærlighet og begjær.

Installasjonsfoto fra utstillingen Det skeive blikket. Foto: Dag Fosse/KODE

Kan du trekke frem noen egne favorittverk fra utstillingen?"Bacchus som barn" kommer høyt opp på listen. Bildet er fra 1600-tallet og fremstiller den antikke vinguden Bacchus, eller Dionysos som han heter på gresk. Bacchus ble født som gutt, men oppdratt som jente. Derfor fremstilles denne guden ofte med et feminint eller androgynt kjønnsuttrykk. Mange greske guder er kjent for å være muskuløse og maskuline, men Bacchus bryter med denne normen. Bildet viser oss at kjønnskreativitet, og brudd med tradisjonelle kjønnsnormer alltid har vært en del av kulturen vår - og at det en gang i tiden også ble sett på som noe guddommelig.

Utstillingen rommer et rikt omfang verk, hele 160 stykker fra antikken og frem til nyere tid. Vil du si at det er mye kunst med skeive perspektiver, historier og identiteter i KODEs samling og i norske museer, eller har dere måttet lete med lys og lykte etter relevante verk?

På tross av usynliggjøringen og marginaliseringen som skeive individer har opplevd gjennom historien, finnes det mange spor etter skeive liv og virkeligheter i kunsten. Samtidig kan et skeivt blikk åpne for nye fortolkningsmuligheter og andre sammenhenger å forstå kunsten ut fra. Arbeidet med utstillingen har vist meg at det finnes et rikt mangfold skeive historier og perspektiver i norske museer. Forhåpentligvis kommer dette til å bli mer synlig i årene fremover. 


Det fotografiske verket Untitled av Børre Sæthre fra 1998, fra utstillingen Det skeive blikket. Foto: Dag Fosse/KODE

I bevillingsbrev og festtaler blir det slått fast at norske museer skal speile et mangfold av perspektiver og virkeligheter. I hvilken grad synes du norske museer evner å inkludere skeive perspektiver i sitt formidlingsarbeid og i museers samlinger?

Når jeg skrev min masteroppgave i 2020 fantes det få eksempler på museer som hadde jobbet med skeive tematikker og tilnærminger i Norge, spesielt på kunstfeltet. Med Skeivt kulturår 2022 er dette noe som er i ferd med å endre seg. Nå har det vokst frem en helt ny interesse og vilje til å jobbe med skeiv kunst, kultur og historie. Mitt håp er at dette engasjementet og arbeidet vil fortsette også ut over 2022. For meg er dette et normkritisk arbeid som handler om å utfordre mekanismene som bidrar til utenforskap i samfunnet og kulturlivet - en prosess som ikke er fullført på et år, men som det må jobbes med kontinuerlig. 

Utstillingens del to åpner etter sommeren, kan du si noe om hva publikum har i vente?

Utstillingens neste del vil bestå av samtidskunst av nålevende kunstnere. Del én av Det skeive blikket er hovedsakelig historisk fokusert, mens del to kommer til å sette søkelys på nåtiden og på spekulasjoner om fremtiden. Dette blir på mange måter en videreutvikling av tematikken, hvor vi retter det skeive blikket i nye retninger. Stay tuned!

Installasjonsfoto fra Det skeive blikket som kan sees ut 2022 på KODE i Bergen. Foto: Dag Fosse/KODE.

UTSTILLINGEN DET SKEIVE BLIKKET ER KURATERT AV OFKS-LÆRER MATHIAS SKASET OG BJØRN HATTERUD. UTSTILLINGEN VISES UT 2022 PÅ KUNSTMUSEET KODE I BERGEN.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplass for heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film- og videokunst». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanningeller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler