fotobok

Ny fotobok i Zapffes fotspor

11/3/2023

I fotoboken "Et stormkast vækker os av dvalen" av Marius Eriksen forenes melankoli og uforbeholden kjærlighet. Vi har snakket med Marius om boken som tar utgangspunkt i den norske filosofen Peter Wessel Zapffe.
Oppslag fra boken "Et stormkast vækker os av dvalen" av Marius Eriksen, utgitt av Grieg Wyller forlag.

Du har nylig gitt ut fotoboken "Et stormkast vækker os av dvalen". Kan du fortelle om hva som venter leseren mellom bokens permer?

Mellom bokens permer finner man både fotografi og filosofi. I boken har jeg tatt utgangspunkt i den norske filosofen Peter Wessel Zapffe og prøvd å flette sammen to kryssende livserfaringer som kommer fra en felles melankolsk livsanskuelse gjennom tekst, sitater og fotografier. I arbeidet med boken har jeg gjennomgått Zapffes fotografier som befinner seg i Nasjonalbibliotekets digitale arkiv. Samtidig har jeg fulgt i Zapffes fotspor og fotografert de personene, stedene og tingene han hadde en uforbeholden kjærlighet for.

Bilde fra boken "Et stormkast vækker os av dvalen" av Marius Eriksen.


Den norske filosofen Peter Wessel Zapffe (1899-1990) spiller en sentral rolle i boken. Hvem var Zappfe og hva var det som vekket interessen din for nettopp ham?

Peter Wessel Zapffe var i hovedsak filosof, en dypsindig og vittig eksistensialist. Det store spørsmålet han prøvde å besvare i sitt arbeid var hva det vil si å være født som menneske til verden. Han utmerket seg også som fjellklatrer, dramatiker, humorist, lyriker og forfatter. Samtidig var han en foregangsfigur for norsk miljøvernbevegelse, med sitt urokkelige forsvar for naturens egenverdi og motstand mot menneskelig utnytting og påvirkning av naturen.


Mine arbeider har ofte sitt utgangspunkt i eksistensielle temaer og en søken etter mening. For meg var Zapffe lenge en perifer figur som ofte ble nevnt i sammenheng med hans mer kjente filosofkollega, Arne Næss (1912-2009). Da jeg bestemte meg for å studere Zapffe nærmere, ble jeg konfrontert med en filosofisk pessimisme som er nesten uten sidestykke i filosofihistorien. Han mente at mennesket har et "bevissthetsoverskudd" som ikke finnes hos andre dyr. Er det overhodet mulig å leve med bevisstheten om at vårt miljø i prinsippet mangler realisasjonsbetingelser for vår egenart, nemlig kravet om en moralsk verdensorden? Zapffe mente at det ikke var mulig. Dette gjør oss til en tragisk art dømt til undergang, ifølge ham. Hans konklusjon på denne problematikken er at man burde avstå fra forplantning og la jorden bli stille etter oss.

De aller fleste har nok funnet sin forankring og livsramme i hverdagen, så denne tankegangen er aktuell for svært få. Ettersom eksistensiell angst har fulgt meg som en mare i store deler av mitt voksne liv, fant jeg gjenklang i Zapffes tanker. Det var i spennet mellom hans liv og filosofi at jeg ønsket å pløye nysgjerrighetens plog.

Oppslag fra boken "Et stormkast vækker os av dvalen" av Marius Eriksen, utgitt av Grieg Wyller forlag.

I boken viser du blant annet tidligere upubliserte fotografier som er fotografert av Zapffe, side om side med dine egne bilder. Kan du fortelle litt om Zapffes egne bilder og den fotografiske dialogen?

Zapffes fotografier er like omfattende og mangfoldige som hans litterære virke. Hans første fotografier strekker seg tilbake til 1917 og fortsetter frem til ca. 1980. De inneholder alt fra storslått natur, forsøk på fotografiske abstraksjoner, portretter, dyre- og planteliv til mer tilfeldige snapshotbilder av familie, venner og hverdagslige scener.

Fotografiene gir et unikt innblikk i hans visuelle verden og livserfaringer, som sjelden har blitt kommunisert til publikum tidligere. Disse bildene gir et autentisk glimt inn i Zapffes kreative og personlige utforskninger.

Denne dialogen oppstår ved å plassere Zapffes bilder side om side med mine egne. Zapffes bilder blir en slags tidskapsel, en visuell forbindelse til hans tid, mens mine egne bilder fungerer litt som et samtidsbilde. Denne dialogen gir leserne muligheten til å sammenligne og kontrastere Zapffes perspektiv med mine egne tolkninger av temaer som melankoli, natur og menneskets eksistens gjennom både fotografiene og tekstene.

Bilde fra boken "Et stormkast vækker os av dvalen" av Marius Eriksen.

Boken er en videreutvikling av eksamensutstillingen din på Kunstakademiet på KHiO i 2021. Hvordan har prosjektet utviklet seg siden den gang?

Avgangsutstillingen markerte begynnelsen på prosjektet. Jeg har fått fordypet meg mer i materialet, noe som har ført til en mer nyansert forståelse av Zapffes tanker og livsanskuelse. Dette har igjen beriket bokens innhold og styrket mitt forhold til prosjektet. Samlet sett har prosjektet utviklet seg til å bli en mer omfattende og raffinert bok som gir en grundigere utforskning av Zapffes filosofi og en rikere visuell presentasjon av hans verden. Denne utviklingen har gitt meg muligheten til å formidle en mer komplett historie og utforske de filosofiske og kunstneriske temaene dypere enn hva jeg gjorde med avgangsutstillingen.

BOKEN "ET STORMKAST VÆKKER OS AV DVALEN" AV MARIUS ERIKSEN KAN KJØPES OVER DISK HOS TRONSMO ELLER BESTILLES FRA
GRIEG WYLLER FORLAG HER. MARIUS ER TIDLIGERE STUDENT VED OSLO FOTOKUNSTSKOLE. SE MER FRA MARIUS PÅ MARIUS-ERIKSEN.COM.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplass for heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film- og videokunst». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler