Studier

Deltidsstudie Film- & Videokunst

Ønsker du å studere film på deltid i Norge? Da er kveldsskolen på Oslo Fotokunstskole perfekt for deg! Deltidsstudiet lar seg kombinere med jobb eller annen utdanning, så du har tid til å lære deg et nytt fag i en ellers hektisk hverdag. Du tar ett år over to år, som vil si at du følger skolens læreplan for førsteåret i 50% hastighet. På dette studiet lærer du alt innen film og videoproduksjon, helt fra idé til postproduksjon. Studiet gir deg en god balanse mellom det konseptuelle og det tekniske. Oslo Fotokunstskole kan tilby de beste lærerne innen film, både i tekniske og kunstneriske fag. 
Prisen er kr. 20.500,- per semester. Du har tilgang til skolen døgnet rundt, dersom det ikke går ut over annen undervisning/kurs. Undervisningen foregår tirsdag og torsdag kl. 18-21 med forelesning og arbeid med hovedlærere. Mandag og onsdag arbeider studentene fritt med mulighet til veiledning på skolen av en fast lærer, mandag kl 17-21 og onsdag kl 18-21.
  • Kunsthistorieforelesninger og gjesteforelesninger som holdes på dagtid er åpent for deltidsstudenter.
  • Studentene har fri tilgang til skolens lokaler og utstyr på kveldstid i ukedager og i helgene dersom det ikke går ut over annen undervisning/kurs.
  • Du arbeider selvstendig med prosjekter samtidig som du får undervisning og veiledning i fagene «Billedforståelse og estetikk» og «Teknikk».
På deltidsstudiet film- & videokunst deles undervisningen inn i to fag:
Billedforståelse og estetikk
I billedforståelse og estetikk får studentene en innføring i samtidskunst, ved å stifte bekjentskap med kunstnere som arbeider med video/film som uttrykksform. Her skal studentene lære å utvikle et eget billedspråk, kritisk refleksjonsevne og forståelse for film og video i media og samtidskunstfeltet.

I billedforståelse og estetikk jobber studentene selvstendig med oppgaver, kombinert med veiledning av skolens lærere. Undervisningen deles inn i prosjektperioder. I prosjektperioden tilpasses undervisningen det aktuelle temaet; for eksempel fiksjonsfilm, dokumentarfilm, eksperimentell film. Studentene får presentert en rekke kunstnere/filmskapere som jobber med problemstillinger som er relevante for prosjektperioden. Her utvikler studentene egne idéer, og ved slutten av perioden er det felles gruppegjennomgang av prosjektene. Alle skolens lærere som underviser i dette faget er aktive kunstnere.
Teknikk
I faget teknikk får studentene en grundig innføring i filmatiske teknikker, som kamerateknikk, lys, lyd, redigering og annet relevant. Her får studentene prøve seg på alt fra mobiltelefon til avanserte kamera, og lærer å redigere filmene i Adobe Premiere. Alle skolens lærere i teknikk er profesjonelle filmskapere eller videokunstnere. 
Studieavgift
Kr 23.500,– Per Semester
Søk nå