Studier

Deltidsstudie Fotokunst

Har du et ønske om å utdanne deg til fotograf, men har allerede en travel hverdag? Med kvelds-studiet på Oslo Fotokunstskole får du muligheten til nettopp dette! Her tar du ett år over to år på kveldstid, med de beste lærerne innen teknisk og kunstnerisk fotografi. På deltidsstudiet vil du gjennom praksis og teori få bred og dyp forståelse for fotografi. Du får gode tekniske ferdigheter, samtidig som du utvikler deg konseptuelt og kunstnerisk. 
Prisen er kr. 20.500,- per semester. Undervisningen foregår tirsdag og torsdag kl. 18-21, med forelesning og arbeid med hovedlærere. Mandag og onsdag arbeider studentene fritt med mulighet for veiledning på skolen av en fast lærer, mandag kl. 17-21 og onsdag kl. 18-21. Det er også lagt opp til forelesning én onsdag hver måned, samt to hele lørdager per semester.
  • På deltidsstudiet gjennomføres to semestre på fire semestre. Du arbeider selvstendig med egne/gitte prosjekter, samtidig som du får undervisning og veiledning i fagene.
  • Undervisningen deles inn i tre fag; billedforståelse og estetikk, teknikk, og foto/kunsthistorie.
  • Forelesninger i kunsthistorie og gjesteforelesninger som holdes på dagtid er også åpent for deltidsstudenter.
  • Studentene har fri tilgang til skolens lokaler og utstyr på kveldstid i ukedager og i helgene dersom det ikke går ut over annen undervisning/kurs.
På deltidsstudiet film- & videokunst deles undervisningen inn i tre fag:
Billedforståelse og estetikk
I billedforståelse og estetikk jobber studentene selvstendig med oppgaver med veiledning med skolens lærere. Gjennom forelesninger får studentene en innføring i samtidskunst ved å stifte bekjentskap med kunstnere som arbeider med fotografi som uttrykksform.

Undervisningen deles inn i prosjektperioder. I prosjektperioden tilpasses undervisningen det aktuelle temaet; for eksempel iscenesatt fotografi, portrett, landskap, dokumentar m.m. Studentene får presentert en rekke kunstnere som jobber med problemstillinger som er relevante for prosjektperioden. I prosjektperioden utvikler studentene egne idéer, og ved slutten av perioden er det felles gruppegjennomgang av prosjektene. Alle skolens lærere som underviser i billedforståelse og estetikk er aktive kunstnere.
Teknikk
I dette faget får studentene en innføring i fotografiske teknikker, som kamerateknikk, fotografering i studio, digital bildebehandling og digital utskrift. Her kan du også lære fremkalling av film og kopiering i mørkerom, for de som ønsker det. Alle skolens lærere i teknikk er profesjonelle fotografer.
Kunst- og fotothistorie
Det gis undervisning i noe generell kunsthistorie, det fotografiske mediets historie og dets utvikling som personlig uttrykksform. Som del av foto- og kunsthistoriefaget arrangeres det gjesteforelesninger hvor aktive kunstnere besøker skolen hver onsdag på dagtid og presenterer sine egne arbeider for skolens studenter. Deltidsstudenter velger selv om de har anledning til å delta på disse. Kunsthistorie undervises av skolens kunsthistoriker med spesialisering i fotografi.
Studieavgift
Kr 23.500,– Per Semester
Søk nå