Bli kjent med

Bli kjent med: Ingrid Eggen

Ingrid Eggen ville egentlig drive med dans, da hun innså at det var fotograf hun skulle bli. - Jeg ble mer opptatt av bildene som oppstod mellom bevegelsene og det å iscenesette bilder for kamera, sier Ingrid. Vi har snakket med Ingrid om hennes vei inn i kunsten, viktigheten av å følge egen lyst, og hennes pågående utstilling på MELK.
Ingrid Eggen

Hvordan kunst lager du?

Min kunstneriske praksis består i hovedsak av analogt fargefotografi, noe video og skulptur som forlengelse av fotografisk materiale, samt skulptur som selvstendig objekt.

Tematisk omhandler mine arbeid ofte ikke-verbal kommunikasjon og kroppssymbolikk. Jeg er spesielt interessert i kroppens ufrivillige aspekter, de vi anser som irrasjonelle; i reflekser og instinkter, og for hvilke uuttalte meldinger disse kan formidle.

Jeg har som regel en performativ inngang til min måte å jobbe med statiske og levende bilder på. Dette ved at jeg ofte utfordrer og skaper fordreininger i motivene jeg jobber med, som regel kropp.

Kroppen og henders bevegelser har historisk sett alltid vært utsatt for formalisering og kodifisering. I stedet for å fange bevegelser som kan finslipes ytterligere for utilitariske og økonomiske formål, eller som allerede er dypt inkorporert og forankret i kroppene våre, søker jeg etter de som ikke er det. Med dette forsøker jeg å ta del i produksjonen av et nytt fysisk språk som kan evne å nå ut over den optimaliserende og ordnede organiseringen av kroppen.

Dokumentasjonsfoto fra utstillingene Skinvelope av Ingrid Eggen på MELK, juni 2023. Foto: Christian Tunge

Du er aktuell med utstillingen Skinvelope på visningsrommet MELK. Kan du fortelle om hva du viser i denne utstillingen?

Skinvelop består av 13 analoge c-print av løs og aldrende hud. Med et fokus på huden som materiale og åsted for alle våre sanser forsøker jeg å se nærmere på hvordan transformasjoner av hud kan formidle språk og for hudens potensiale for kroppslig ekspansjon og rekonstruksjon. 

Gjennom å opprette nye former i hudens eksisterende struktur med grep som forskyvning, fordreining, innhugg og snitt, forsøker jeg å skape nye folder av rom, bevegelse og tid. Hudformasjonene er alle jobbet ut i fra et ønske om å utfordre hudens doble natur som overflate og dybde, hvor jeg søker å utfordre sansene huden mottar gjennom bevegelse og affekt til å operere både samlet og på tvers.

Stedvis speiler og behandler huden former og bevegelser fra våre omgivelser. Ved å sammenblande geometriske former med våre organiske og instinktive bevegelser, forsøker jeg å bryte opp kroppens stringens og trekke den med huden mot en utvidelse av form og en slags utvidelse av kroppslighet. 

Grippel 10 + Grippel 9 av Ingrid Eggen. Dokumentasjonsfoto fra utstillingen Grapple Grasp på MELK 2021. Foto: Christian Tunge

Hva var det som gjorde at du begynte å jobbe med fotografi?

Før jeg begynte med fotografi og billedkunst studerte jeg dans og ønsket å holde på med dansekoreografi. På et tidspunkt ble jeg mer opptatt av bildene som oppstod mellom bevegelsene og det å iscenesette bilder for kamera. Lenge var jeg mest interessert i motefotografiet.

Ingrid Eggen, Handl 1 - 4. Dokumentasjonsfoto fra utstillingen New Visions på Henie Onstad kunstsenter 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen

Når visste du at du ville bli profesjonell kunstner?

Jeg jobbet som fotografiassistent og kunstnerassistent noen år etter kunsthøgskolen og lurte lenge på om jeg skulle gå for en mer kommersiell og «tryggere» vei som fotograf. Jeg skjønte vel ganske raskt at jeg ikke var helt egnet for den virkeligheten. Etter noen år med sakte, eget arbeid og med møter som ga meg troen på at jeg i hvert fall burde prøve meg på kunsten, gikk det gradvis denne veien.

Ingrid Eggen, Skinvelope #2 + #3, fra utstillingene Skinvelope av Ingrid Eggen på MELK, juni 2023. Foto: Christian Tunge

Hva liker du best og dårligst med å være kunstner?

Friheten, meningen og energien det gir meg å jobbe. Det dårligste er usikkerheten og frykten som kan komme. At det tidvis er veldig krevende økonomisk å forholde seg til.

Har du ett verk eller en kunstner som har vært spesielt viktig for deg?

Det er flere. Jeg assisterte litt og ble kjent med Tom Sandberg tiden etter kunsthøgskolen da jeg ikke visste helt hva jeg ville eller turte å gjøre videre. Møtene med ham ga meg mye innsikt og gnist. Ellers følte jeg meg kanskje ordentlig hjemme i kunsten da jeg så Ervin Wurms arbeid første gang og hans one minute sculptures.

Ingrid Eggen, Skinvelope #9 + #10, fra utstillingene Skinvelope av Ingrid Eggen på MELK, juni 2023. Foto: Christian Tunge

Hvilke råd har du til unge mennesker som vil utdanne seg som kunstner?

Ikke begrens deg fordi du ikke kan forklare det du gjør før du gjør det. Følg lysten og jobb masse.

SKINVELOPE AV INGRID EGGEN VISES PÅ MELK TIL OG MED 25. JUNI. SE MER AV INGRIDS ARBEIDER PÅ INGRIDEGGEN.NO.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplass for heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film- og videokunst». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler