Utstilling

Smakebiter fra årets avgangsutstilling

5/25/2020

Torsdag åpner den digitale Avgangsutstillingen til Oslo Fotokunstskole, for aller første gang med prosjekter fra de to linjene Fotokunst og Film- og videokunst. Vi har snakket med lærerne Morten Andenæs (foto) og Sabina Jacobsson (film- og video) om hva som venter publikum i årets utstilling:
Stillbilde fra Ruby Dagnalls avgangsprosjekt.

Du kom inn i avgangsklassen i fotografi med et friskt blikk i april, og har fulgt studentene i arbeidet opp mot avgangsutstillingen. Hvordan har det vært å følge denne prosessen, og i hvilken grad vil vårens smitteverntiltak prege utstillingen?

Morten: Ja - jeg kom jo inn sånn midt i nedstengning av landet og møtte en haug studenter som hver og en satt på sine hybler, i kollektiv eller hjemme hos mor og far - det var overveldende egentlig å se hvordan de tok kontroll over situasjonen og fant ut av måter å bruke disse begrensningene og all den uroen som preget dem. Selv merket jeg ganske tydelig at det var et sterkt ønske der ute blant studentene om å ha kontakt. Oppmøtet på våre digitale møter var overveldende, og veiledninger og én til én samtaler via zoom gikk bedre enn jeg hadde forventet.

Samtidig blir det jo aldri like godt som å kunne gå sammen, stå sammen, og være i samme rom - og selv om mye av dagens fotografi har sitt utspring i det digitale, er det å vise hverandre arbeider via skjerm et alternativ der noe blir ugjenkallelig borte. Interface er et fint ord som likevel aldri vil kunne være et fullgodt alternativ til det å sitte ansikt til ansikt, for selv om fotografiet er et todimensjonalt, mekanisk medium, så er den fysiske erfaringen med å se på bilder sterkere enn man skulle tro. 

Fra Jacob Aars' avgangsprosjekt.

Årets kull innen Video- og filmkunst er de aller første som uteksamineres fra dette nye utdanningstilbudet fra Oslo Fotokunstskole. Kan du fortelle kortfattet om hva dere har gjort det siste året?

Sabina: De har fått lære seg grunnleggende ferdigheter innen de fleste sjangre som har med film- og videokunst å gjøre. De har hatt opplæring i skolens nyinnkjøpte film- og lydutstyr som de har brukt under opptak både ute og inne i studio. Gjennom en rekke gjestelærere har de fått utviklet et eget språk i forskjellige workshops. De har hatt grunnleggende innføring i film- og kunsthistorie samt skrivekurs rettet om søknader og prosjektbeskrivelser. 

Stillbilde fra Lars Rolland Andersens avgangsprosjekt.

Hva får publikum se i utstillingen? Er det noen rådende tendenser blant hvordan årets avgangsstudenter jobber med fotografi?

Morten: Da jeg først begynte å snakke med dem var det et tydelig ønske fra mange av studentene om å gjøre noe fysisk; flere av dem hadde begynt å male, ville bruke analog fotografi, ville komme tettere på det helt nære, på det man kunne ta og føle på enn jeg kanskje har reflektert over i tidligere år. Samtidig var det jo slik at vi ganske tidlig innså at årets avgangsutstilling ikke ville kunne avholdes i et fysisk lokale slik som de foregående avgangsutstillinger, og at det ville bli en digital visning... Vi ble enige om å lage et nettgalleri for skolen, FFOKS GALLERY har det blitt til, og her kommer vi til å vise avgangsutstillinger, årsutstillinger (studenter under utdanningens første år) samt utvalgte prosjekter laget spesielt for FFOKS i løpet av året.

Avgangsutstillingen for foto består selvfølgelig av mye fotografi på virtuell vegg, det er mange arbeider som helt klart bunner i situasjonen som har preget landet og verden de siste månedene, men det er en overraskende frisk tone synes jeg. Her er alt fra relasjonelle problemstillinger omkring begrepet kunst og smak, til konkrete skildringer av bedrifter som er i ferd med å gå under som følge av nedstengning. Det er fotografier fra digitale simuleringer, prosessorientert maleri, intervensjoner i det offentlige rom og fotografier av små DIY-prosjekter. 

Aller mest imponert er jeg over at studentene i denne perioden virkelig har tatt sitt eget arbeid på alvor. Jeg opplever at disse siste månedene har gitt rom til at hver og en har kunnet se ordentlig på motivasjonen bak deres egne prosjekter og gjøre det tydeligere overfor seg selv hvorfor de er der de er, hvor de er på vei, og på hvilken måte arbeidet deres speiler dette. 

Verk fra Karin Emilie Kvernhaug Amundsens avgangsprosjekt.

Årets Film- og videoklasse har bestått av en kompakt gruppe studenter som har jobbet frem selvstendige avgangsprosjekter under veiledning fra skolens lærere. Kan du si noe om filmene som årets studenter har laget, og som publikum får se i film- og videoklassens avgangsutstilling?

Sabina: De har alle utviklet et individuelt selvstendig arbeide som speiler mye av den tiden som de akkurat har vært igjennom. Noen har valgt å gå direkte inn i en koronadagbok der ensomheten og tristessen er påtagelig. Noen har valgt å jobbe med den sosiale distansen mer som en abstrakt følelse og brukt naturen som et utgangspunkt for å beskrive denne tiden. Det som er gjennomgående i denne avgangsklassen er at de har tatt utgangspunkt i sin egen situasjon i en meget vanskelig og introvert periode. Dette blir et viktig historisk materiale å forvalte. 

Stillbilde fra Hannah Oseids avgangsprosjekt.

BESØK AVGANGSUTSTILLINGEN 2020 PÅ OSLO FOTOKUNSTSKOLES NETTSIDE. DEN DIGITALE UTSTILLINGEN ER TILGJENGELIG FRA TORSDAG 28. MAI KL. 18:00.

ÅRETS AVGANGSKULL: KARIN EMILIE KVERNHAUG AMUNDSEN, LARS ROLLAND ANDERSEN, MAX ØIEN BAREL, REBEKKA BROBAKKE, LINDA CAO, RUBY DAGNALL, SUNNIVA KROGSTAD ENDRESEN, LENE B. GRÅBERGET, OLE HARBOE ØVERDAHL, SUNNIVA KRISTINE HESTENES, HANNAH OSEID, CATHARINA WERRING OTNES, MARCUS OTTESEN, ABI QADAR, SIMON RANUM, KAROLINE RØDFJELL, ANDERS SCHAU, MATILDA SCHELIN, MOHAMED IBRAHIM SHAWESH, SILJE ESKILDSEN SØRENSEN, IDA THORSTAD, JENNY ØSTLI, JACOB AARS.

Fra Ida Thorstads avgangsprosjekt.

Ønsker du å studere fotografi eller vil du studere videokunst og film? Les mer om Oslo Fotokunstskole og søk skoleplass for heltids- og deltidsstudium (kveld). Skolen tilbyr undervisning i de to linjene «fotografi» og «film og video». Skolen tilbyr også fotokurs. Oslo Fotokunstskole er en fotoskole i Oslo for deg som ønsker å utforske dine kreative evner i et engasjerende og dynamisk miljø. Skolen ble etablert i 1989 og holder til i velutstyrte lokaler ved Alexander Kiellands Plass. Les mer om hvordan du kan starte din fotoutdanning eller filmutdanningoslofotokunstskole.no.

Liknende artikler